SISAJUĆI INSEKTI prave ogromne štete jabukama i kruškama – OVAKO ih se rešite!

SISAJUĆI INSEKTI prave ogromne štete jabukama i kruškama – OVAKO ih se rešite!

Zabrana velikog broja aktivnih materija poslednjih godina, uz trend koji se nastavlja, čine da zaštita od štetnih insekata postaje sve neizvesnija.

traktor u zasadu voća

Dodatno, tehnologije zaštite u savremenim zasadima kao i klimatske promene dovele su do povećanja brojnosti i bržeg razvoja rezistencije štetnih insekata.

Sisajući insekti- lisne i štitaste vaši, lisne buve,voćne grinje su grupa štetnih insekata čije efikasno suzbijanje u zasadima voća zahteva kontinuirani i kompleksan pristup.

Ove štetočine imaju „skriveni“ način života, zaštićene su mednom rosom, vunom, nalaze se na skrivenim delovima debla, lista, te ih je zbog toga nemoguće suzbijati kontaktnim preparatima. Njihova druga karakteristika je veliki broj generacija godišnje , te je za njihovo suzbijanje neophodno primeniti insekticide sa dugim delovanjem.

Insekticid Movento se idealno uklapa u kompleksne zahteve za efikasno suzbijanje „skrivenih insekata“ . Pored širokog spektra delovanja, Movento odlikuje dvosmerno sistemično kretanje u biljci, kako od vrha izdanaka ka korenu tako i na gore i time omogućuje efikasno suzbijanje larvi ovih štetnih insekata.

Značajno za efikasno delovanje Moventa je fiziološko stanje biljke, sve što pogoduje rastu biljke povećava efikasnost preparata Movento. Najbolji efekat je u vreme intenzivnog porasta biljaka, dobra snabdevenost vodom i hranivima pospešuje efekat, pa je dobro primeniti preparat nakon kiše ili zalivanja, kada je to moguće.

jabuke u kamionu

Movento suzbija mlade larve koje se sasuše nakon presvlačenja. Movento inhibira biosintezu masti, a ujedno i smanjuje plodnost odraslih jedinki pa se i na taj način smanjuje brojnost populacije.


Primena Moventa u zasadima kruške u suzbijanju kruškine buve se preporučuje nakon cvetanja, otprilike u prvoj polovini maja. Idealnan momenat je pred piljenje odnosno pri pojavi mladih larvi (L1 I L2), odnosno kada oko 30% jaja promene boju iz bele u žutu. U slučaju veće brojnosti, tretman je potrebno ponoviti za 7 do 10 dana kako bismo pokrili preostalu populaciju ove štetočine.

Primena Moventa u zasadima jabuke u suzbijanju krvave vaši je kod pojave pokretnih formi odnosno početka migracije sa drvenastog dela, odnosno dve do tri nedelje nakon cvetanja. Movento efikasno suzbija i crvene voćne grinje kod jabuke, a primenjuje se u vreme piljenja letnjih jaja odnosno pojave mladih larvi tokom vegetacije.

Movento će nakon primene pratiti porast biljke, kako rastu novi lastari tako se i on kreće i narednih 21-28 dana pokazuje svoju efikasnost.


Pored dugotrajnog delovanja Movento odlikuje i selektivnost na korisne insekte, oprašivače i predatore i ubraja se u red insekticida sa povoljnim ekotoksikoloskim svojstvima.

Bayer Crop Science


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica