Šećerna repa – vodič za USPEŠNU proizvodnju!

Šećerna repa – vodič za USPEŠNU proizvodnju!

Šećerna repa, ,,kraljica ratarskih kultura”, jedna je od najzahtevnijih ratarskih kultura što se tiče tehnologije proizvodnje i ishrane. S obzirom na njenu osetljivost, svako odstupanje može imati negativne posledice na prinos. Kako bi proizvodnju šećerne repe približili optimumu, kompanija Biofor System preporučuje primenu Biološkog Tretmana Zemljišta (BTZ).

Da bi se postigao maksimalan prinos šećerne repe, potrebno je posebnu pažnju obratiti na preciznu i kvalitetnu setvu. Šećerna repa je u ovoj fazi osetljiva na zemljišne uslove i greške u ovoj fazi kasnije se ne mogu ispraviti.

Zbog toga, seme šećerne repe treba tretirati preparatom BioGnezdo. BioGnezdo je preparat koji se koristi za tretman semena sa ciljem da seme u poljskim uslovima ujednačeno klija i razvija se u mladu biljku sa razgranatim i dobro razvijenim korenovim sistemom. Ovako razvijen korenov sistem je preduslov za kasniju kontinuiranu i izbalansiranu ishranu mlade biljke.

Zahvaljujući BioGnezdu, biljka stiče prednost u razvoju u ovim najkritičnijim fazama razvitka šećerne repe. BioGnezdo sadrži bakterije stimulatore biljnog rasta, mobilizatore fosfora koji je veoma važan element za pravilan razvoj korenovog sistema, kao i auksine, gibereline i cink koji deluju na podsticaj klijanja semena.

Posle nicanja šećerne repe veoma je važno obezbediti izbalansiranu ishranu i zadovoljiti njene potrebe za osnovnim nutrijentima. Primenom preparata Biofor Active nepristupačne forme fosfornih i kalijumovih jedinjenja iz zemljišta prevode se u biljkama pristupačne forme.

Šećerna repa

Dodatno, bakterija Azotobacter iz preparata Biofor Active snabdeva šećernu repu azotom i na taj način ovaj preparat postaje biološko NPK đubrivo. Primena Biofor Activa utiče na rast, grananje i jačanje korenovog sistema, povećanje mikrobiološke aktivnosti kao i biokontrolnog potencijala zemljišta.

Biofor Active će Vašu šećernu repu učiniti zdravom, vitalnom, otpornijom na trulež a kroz različite stresne uslove će proći lakše. Bakterije iz preparata utiču na smanjenje populacije patogena u zemljištu koji prouzrokuju trulež korena šećerne repe.


Ovaj biokontrolni efekat preparata se može dodatno pojačati preparatom Nitrogenius, čijom primenom u kasnijim herbicidnim tetmanima (drugom ili trećem), dodatno ojačavamo imunitet biljke. Istovremeno, Nitrogenius pojačava ishranu azotom zahvaljujući prisustvu dva soja Azotobactera, koji su sastavni deo Nitrogeniusa.

Preparat ima i određeno fungicidno delovanje zahvaljujući soju Azotobactera koji na listu sprečava razvoj patogena. U kasnijim fazama razvoja biljke, u periodu kada je potrebno zaštititi biljku od cerkospore koja je jedna od najznačajnijih bolesti šećerne repe, dodatnu otpornost i snagu biljci daje biostimulator BioEho.

Šećerna repa


Preparat sadrži bioaktivne komponente i produkte aktivnosti bakterije Bacillus amyloliquefaciens koje deluju biostimulativno ali i indukuju sistemsku otpornost biljaka na stres i ubrzava oporavak biljaka nakon stresnih uslova. Preparat priprema biljku za različite stresne uslove i pomaže da se bez posledica izbori sa bolestima i učestalim fungicidnim tretmanima u ovim fazama razvoja.

BioEho doprinosi maksimalnoj fotosintetskoj aktivnosti što doprinosi nakupljanju šećera u korenu i na kraju većoj digestiji.


Posle vađenja korena šećerne repe, na parceli ostaje velika količina organske materije koja predstavlja izuzetno vredno đubrivo za sledeću kulturu u plodoredu. Da bi se ta velika količina materije na pravi način razložila i razgradila u zemljištu i transformisala u humus, kao najvredniju matreriju u zemljištu, žetvene ostatke tretiramo preparatom BioPlug.

Šećerna repa

Takođe, nakon vađenja šećerne repe, kao posledica teške mehanizacije, zemljište je zbijeno i narušene stukture. Radom mikroorganizama iz BioPluga, poboljšava se struktura zemljišta, povećava biogenost zemljišta, povećava temperatura zemljišta i brojnost kišnih glista što sve zajedno doprinosi dobroj transformaciji žetvenih ostataka i stvaranju dobrih preduslova za pravilan start sledećeg useva u plodoredu.

Primenom efikasnih i raznolikih zemljišnih mikroorganizama u tretmanu semena, zemljišta, biljaka i žetvenih ostataka kroz BTZ tehnologiju na efikasan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način ostvaruju se kratkoročni rezultati ali i dugoročni u vidu poboljšanja kvaliteta i plodnosti zemljišta.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica