Sada možete reći ZBOGOM lisnim vašima u zasadima jabuke!

Sada možete reći ZBOGOM lisnim vašima u zasadima jabuke!

Lisne vaši su štetočine koje su u stanju da razviju jako veliki broj generacija, te je njihovo suzbijanje jako važna mera u zasadima jabuke.

Štetočine, kao što su biljne vaši, koje imaju veliku sposobnost za razmnožavanje mogu mnogo brže da razvijaju rezistentnost prema određenim grupama insekticida sa kojima se suzbijaju. Upravo ovo je jako važno kako bi se napravio pravi odabir insekticida.

U prodajnom portfoliju Agromarketa nalazi se novi insekticid Closer.

Prema rečima dipl. inž. Gorana Jakovljevića iz kompanije Agromarket, insekticid Closer je specifikum za suzbijanje lisnih vaši i on u sebi sadrži potpuno novu aktivnu materiju, koja ima potpuno različit mehanizam delovanja u odnosu na aktivne materije koje se takođe koriste u suzbijanju vaši i upravo zbog toga predstavlja sjajnog partnera u antirezistentnoj strategiji.

Sada možete reći ZBOGOM lisnim vašima u zasadima jabuke! - ©Agromedia

Closer je insekticid nove generacije namenjen suzbijanju štetnih insekata u voćarstvu i povrtarstvu, i njegovo dejstvo na štetne organizme je višestruko:

  • Brzo početno delovanje, „knockdown” efekat i rezidualna aktivnost;
  • Kontaktna i digestivna aktivnost;
  • Izuzetna sistemična i translaminarna aktivnost;
  • Efikasna kontrola štetnih insekata rezistentnih na druge insekticide;
  • Idealan za programe integralne zaštite bilja.

Biljna vaš kada dođe u kontakt sa ovim insekticidom automatski prestaje da se hrani zato što dolazi do paralize insekta i nekoliko sati nakon te paralize – insekt ugine. Dakle, reč je u sistemičnom delovanju koje obezbeđuje digestivan efekat, a pored njega ima i jako dobro kontaktno delovanje“, objašnjava Jakovljević.

Preporuka za primenu insekticida Closer je fenofaza precvetavanja jabuke.

Sada možete reći ZBOGOM lisnim vašima u zasadima jabuke! - ©Agromedia


U fenofazi precvetavanja jabuke dolazi do pojave mladog, novog zelenog lisnog tkiva, mladih lastara, i u toj fazi dolazi do masovnog naseljavanja lisnih vaši, a u isto vreme dolazi do migracije krvave vaši iz zemlje ka vrhu krošnje. I upravo je ovo momenat kada treba da iskoristimo insekticid Closer. On se primenjuje u količini od 0,2 litara po hektaru“, navodi Jakovljević.

Closer je insekticid nove generacije i potpuno nove hemijske grupe. Ima jedinstveno mesto delovanja i razvijen je tako da može da se primenjuje u velikom broju različitih kultura. Potpuno nova aktivna materija sasvim sigurno suzbija ekonomski najznačajnije štetočine, kao što su lisne vaši.

Sagovornik: dipl. inž. Goran Jakovljević, Agromarket


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica