Ovo je PRAVO REŠENJE za ZAŠTITU pšenice od bolesti

Ovo je PRAVO REŠENJE za ZAŠTITU pšenice od bolesti

Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom značajna mera. Jedne godine imamo veliko smanjenje prinosa zbog rđe, druge to bude rđa i pegavost, a onda nas s vremena na vreme iznenadi godina u kojoj imamo smanjenje prinosa i kvaliteta pšenice zbog fuzarioze klasa.

Mlada pšenica

Da bi biljka pšenice dala svoj maksimalni potencijal, mi moramo da sačuvamo tri najvažnija lista, uključujući i zastavičar. Zastavičar učestvuje u formiranju prinosa sa čak 43%, 2. list pšenice nosi 23%, a 3. list pšenice 7% prinosa. Kada osiguramo zdravim list pšenice, možemo očekivati da će taj list pšenice hraniti biljku i doneti klas. Ali naš posao se tu ne završava. Taj klas treba da ostane zdrav, jer i on nosi veliki procenat prinosa, i to 22%. Sve je povezano. Svaka karika u ovom „lancu“ treba da bude zaštićena. I samo smo tako sigurni da ćemo kao rezultat svega, u žetvi biti zadovoljni.

Koje je Agromarket REŠENJE za zaštitu pšenice od bolesti?

Visokoefikasan preparat OLIMP, na bazi aktivne materije protiokonazol (250 g/l).

Spektar delovanja: pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.), lisna rđa pšenice (Puccinia spp.), fuzarioza klasa pšenice (Fusarium spp.).

Preporuka za primenu: Ukoliko se primenjuje za suzbijanje bolesti lista, preporuka je da se primeni u količini 0,4-0,6 l/ha. Ukoliko se primenjuje protiv fuzarioze klasa, preporuka je da se primeni u količini 0,6-0,8 l/ha.

Zašto OLIMP?

  1.  Olimp odlikuje odlična efikasnost na sve ekonomski najznačajnije bolesti pšenice.
  2.  Olimp je fungicid sa produženim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
  3. Brzo usvajanje obezbeđuje zaštitu i lica i naličja lista.
  4.  Štiti listove odgovorne za nalivanje zrna.
  5.  Štiti klas i daje zrna dobrog kvaliteta i bez mikotoksina.
  6.  Olimp je odličan izbor kako u prvom tretmanu kada još uvek nismo sigurni šta će od bolesti dominirati, tako i za tretman protiv fuzarioze klasa.

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi strnih žita podjednako su važni herbicidni tretman i folijarni tretmani preparatima za ishranu bilja.

Šta izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida?

Delovanje na dve korovske vrste- prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense).

Herbicid koji besprekorno rešava prilepaču, palamidu, kao i gorušicu, mišjakinju, štavelj, ambroziju, kamilicu, poponac i druge korove u strnim žitima jeste LANCELOT SUPER (aminopiralid-kalijum 300 g/kg + florasulam 150 g/kg).


Količina primene: 33 g/ha, uz dodatak okvašivača Imox ili Trend (0,1%).

Odlikuje ga:

– Velika pokretljivost, zbog čega odlično deluje na korove koji imaju duboko razvijene podzemne organe kao što je palamida, jer se preparat spušta u rizome i potpuno ih uništava. To se može najbolje uočiti sledeće vegetacione sezone kada se primeti da palamida nije više prisutna u narednom usevu.


– Za razliku od većine drugih herbicida registrovanih za primenu u usevima strnih žita, LANCELOT SUPER se osim delovanja preko lista, odlikuje i vrlo dobrim delovanjem preko zemljišta (1-3 nedelje nakon primene), čime je omogućeno delovanje na korove koji kasnije niču ili na one koji imaju produžen period nicanja.

– Vrlo dobra aktivnost pri nižim temperaturama, čak i do 5 ⁰C, tako da možemo da očekujemo odličnu efikasnost i u slučaju hladnijeg perioda u vreme primene preparata.


– 1 sat nakon primene padavine ne mogu umanjiti efikasnost preparata.

Kako ostvariti maksimalan potencijal prinosa?

Za ostvarivanje punog prinosnog potencijala gajenog useva veoma je važno da se u sistemu đubrenja i prihranjivanja obezbedi adekvatna kompozicija hraniva, kao i da se usevu pomogne u stresnim uslovima. To podrazumeva da se osim adekvatnog osnovnog đubrenja, kao obavezna agrotehnička mera uvede i primena namenski formulisanih folijarnih đubriva.

U okviru FITOFERT brenda specijalizovanih đubriva, razvijena je SPEED linija namenskih folijarnih đubriva za ratarske useve.

FITOFERT SPEED G je tečno biostimulativno đubrivo, namenjeno za folijarno tretiranje žitarica (pšenice, ječma, ovsa). Bioaktivne komponente (aminokiseline, oligosaharidi, vitamini i drugi organski molekuli) u sinergiji sa mikroelementima, utiču pozitivno na mnogobrojne fiziološke procese u usevima žitarica. Proizvod sadrži i visok sadržaj helatnog bakra (Cu), koji se smatra važnom komponentom u metabolizmu žitarica.

Pored nutritivne važnosti, helatni bakar utiče i na smanjenje gljivičnih bolesti biljaka. Preporučena količina primene FITOFERT SPEED G je 2-3 l/ha u herbicidnom i prvom fungicidnom tretmanu, i 2-3 l/ha u drugom fungicidnom tretmanu (početkom cvetanja).

Folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode kritične faze razvoja određenih kultura, što rezultira višim prinosima i kvalitetnijim rodom.

Sponzorisan članak Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica