Registrovano prisustvo cikade u vinogradima – ovo su preporučene mere borbe

Registrovano prisustvo cikade u vinogradima – ovo su preporučene mere borbe

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja ovaj put daje savete vinogradarima.

VinogradFoto:Agromedia

Na teritoriji naše zemlje vinova loza se u odnosu na sortiment i region nalazi u različitim fazama razvoja ploda: od faze mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do faze bobice veličine graška.

U vinogradima se detektuje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

U ovom trenutku dominiraju larve drugog razvojnog stupnja te štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu sa onih zaraženih na zdrave čokote.

Kako su prognozirane visoke temperature, u danima pred nama očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te se radi ostvarivanja dugoročne zaštite proizvodnje grožđa preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada:

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili
Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06% ili
Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatastog žutila podrazumevaju i stalne sanitarne preglede zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada te kulture.

Izvor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica