Proizvođači jabuke, pazite se ovih insekata ako želite da sačuvate rod!

Proizvođači jabuke, pazite se ovih insekata ako želite da sačuvate rod!

Jabukin smotavac - © Adama 

Topla zima i visoke temperature na početku vegetacije pogodovale su razvoju štetnih insekata pa su se ove godine pojavili nešto ranije nego prethodnih godina. Ovo se pre svega odnosi na lisne vaši, trips, razne vrste savijača, ali svakako i na jabukinog smotavca kao najozbiljniju štetočinu u zasadima jabuke koja direktno napada plod. Tako oštećeni plodovi opadaju imaju malu tržišnu vrednost i mogu se koristiti samo za preradu. A to proizvođači jabuke svakako ne bi želeli da se desi.

U biološkom ciklusu jabukinog smotavca razlikuju se dve generacije ali poslednjih godina je bilo čak i tri. U prvoj generaciji leptiri polažu jaja na listiće i plodove a u drugoj na plodove i to najčešće na one koji se međusobno dodiruju. Iz jaja se pile larve koje se ubušuju u plodove i tako ih oštećuju.

Strategija suzbijanja ove štetočine zasniva se na praćenju štetočine na nivou celog voćnjaka, praćenje leta i faze razvoja pomoću feromonskih klopki i metodom efektivne sume temperatura.

S obzirom na to da je ovih dana masovan let leptira koji su registrovani na klopci neophodno je da proizvođači jabuke primene preparat Laskar 100 EC.

Jabukin smotavac - © Adama

Primena preparata Laskar 100 EC

Njegova primena je neophodna na početku polaganja jaja,zbog svog izrazito ovicidnog delovanja, a najkasnije pre početka ubušavanja gusenice u plodove u količini od 1 l/ha. Preparat poseduje translaminarno kretanje u biljci i idealan je za primenu u integralnoj zaštiti.

Uspešno se može koristiti i u zasadima kruške za suzbijanje kruškine buve gde ispoljava odlično delovanje na mlađe larvene stadijume.

Šta raditi posle grada?

Nestabilne vremenske prilike, ili bolje reći neprilike u mnogim voćarskoim i vinogradarskim regionima prouzrokovale su grad koji je naneo velike štete na zasadima voća, povrća i vinove loze.

Štete koje grad može napraviti su višestruke. Ne samo da su proizvođači ostali bez prihoda i roda u ovoj godini već je došlo i do štete koju zasadi trpe tokom svoje obnove. Neposredno posle grada potrebno je brzo obaviti tretman fungicidima kako bi se omogućilo zaceljivanje nastalih rana na plodovima i stablu kao i njihova dezinfekcija. Jako je važno da se ovaj tretman uradi najkasnje 24 h nakon grada. Za ovu namenu Adama preporučuje preparat Merpan 80 WDG.


Jabukin smotavac - © Adama

Primena preparata Merpan 80 WDG

Preventivni kontakni fungicid sa izvesnim i kurativnim delovanjem. U svetu je registrovan za primenu u velikom broju kultura protiv proukozrovača biljni bolesti gde pokazuje svoje izrazito fungicidno dejstvo, ali u kombinaciji sa aminokiselinama pomaže zarastanju rana posle nastanka šteta od grada. Količina primene je 2 kg/ha.

Radi što bolje dezinfekcije naročito kod povrća i vinove loze posle grada obavezna je primena preparata Neoram 37.5 WG.


Primena preparata Neoram 37.5 WG

Preventivni kontakni nesistemični fungicid odlično deluje na mnoge proukozrovače biljnih bolesti na vinovoj lozi: plamenjače, crne truleži, eskorioze, crvenila lišća a ima i sporedno delovanje i na sivu trulež na taj način što povećava debljinu pokožice bobica i utiče na indukovanje odbrambenih biohemijskih reacija koje se svakako mogu iskoristiti i posle grada. Količina primene je 4kg/ha.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica