Prodire KROZ sve delove KOROVA i uništava ga – Sigurna zaštita soje

Prodire KROZ sve delove KOROVA i uništava ga – Sigurna zaštita soje

Kasnija setva soje i suncokreta, nepogodni vremenski uslovi i visoke temperature koje smo imali krajem aprila i početkom maja meseca prouzrokovale su ranije nicanje uskolisnih korova u ovim usevima.

Uskolisni korovi predstavljaju sve veći problem u poljoprivredi, naročito u pšenici i kukuruzu, dok u soji, šećernoj repi, suncokretu se mogu veoma efikasno suzbiti uz pravovremenu aplikaciju kvalitetnih herbicida. Odabirom kvalitetnih herbicida i pravog momenta aplikacije suzbijamo sve uskolisne korove bez pojave retro vegetacije.

Posebno se posvećuje pažnja i odvojeno radi tretman suzbijanja uskolisnih korova kao što su divlji sirak iz semena i iz rizoma, korovsko proso, svračice muharike. Najvažniji je odabir pravog herbicida i pravog momenta aplikacije, odnosno kada sirak dostigne visinu 15 – 20 cm.

U svom portfoliju Galenika-FItofarmacija ima 3 herbicida za suzbijanje travnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe, ali i u voćarstvu povrtarstvu. U pitanju su Rafal 120, Spektrum i Globus.

Rafal 120 zbog svoje izražene selektivnosti koristi se u najosjetljivijim fazama razvoja useva. Registrovan je u više ratarskih useva kao što su soja, suncokret i šećerna repa, ali u nekim povratarskim usevima. Rafal 120 se brzo usvaja listom korovske biljke. Rafal kako mu samo ime kaže, za rafalno suzbijanja divljeg sirka vašim usevima.

Pored Rafala 120, Galenika-Fitofarmacija svojim proizvođačima nudi više rešenja sa dobro poznatim imenima Spektrum i Globus. Spektrum ima širok spektar delovanja na uskolisne korove iz semena i rizoma. Ono što je njegova prednost je cirkulisanje sve kroz podzemne nadzemne delove biljke, nakupljanje u tačkama porasta čime sprečava pojavu retro vegetacije.

Glavni adut herbicida Globus je brzina njegovog delovanja zbog čega je omiljen među proizvođačima. Globus se usvaja već nakon jednog sata od primene a njegovo dejstvo se izražava već nakon 24 sata. Uz primenu ovog granicida poželjno je i uraditi i folijarnu prihranu.

Preporuka ove kompanije je biostimulator Toggle. Ovo je specijalizovani biostimulator koji se koristi u ratarskim usevima a utiče na bolju kondiciju i na stanje biljaka, pa one lakše prevazilaze stres i imaju bolji radni potencijal odnosno povećan prinos. Koristi se U usevima soje i suncokreta u dozi od 2 l po ha.


Za čistu usev i visok prinos. Za vas uvek samo najbolje. Vaša Galenika-Fitofarmacija.

Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica