PREVENTIVA spas za breskve i nektarine, posle infekcija KASNO!

PREVENTIVA spas za breskve i nektarine, posle infekcija KASNO!

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u osetljivim fazama razvoja kada je u pitanju infekcija od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans). U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, konstatuju se faze od kraja bubrenja pupoljka do pojave prvih zelenih listića.

 

BRESKVE I NEKTARINE

breskva

Sa najavljenim padavinama postoji mogućnost infekcije biljaka, u ovom slučaju bresaka i nektarina prouzrokovačem kovrdžavosti lista, a ranih sorti kajsije koje su u fazi cvetanja prouzrokovačem monilioze. Kod oba patogena ne postoji mogućnost suzbijanja nakon ostvarene infekcije te se zbog toga preporučuju preventivne mere zaštite registrovanim fungicidima pre padavina.

Na području delovanja RC Valjevo zasadi breskve se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze vidljivi zeleni uski listovi (BBCH 03-09).

Za područje Kolubarskog okruga se od petka najavljuje nestabilno vreme sa padavinama. Zasadi breskve se sada nalaze u osetljivoj fazi razvoja, a padavine koje se očekuju mogu stvoriti povoljne uslove  za ostvarivanje infekcije patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcija proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od registrovaih fungicida:

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3% ili
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Detaljnije na stranici PIS-a


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica