Pravo rešenje za zaštitu klasa pšenice od bolesti

Pravo rešenje za zaštitu klasa pšenice od bolesti

U narednom periodu se očekuje fungicidni tretman u pšenicama, kako bi zaštitili klas i sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Fuzarioze klasa pšenice prouzrokuje fitopatogena gljiva iz roda Fusarium. Štete koje nastaju ogledaju se u smanjenom prinosu i lošijem kvalitetu zrna.

preparat pylon plus među pšenicom

Gljiva proizvodi mikotoksine koji su štetni za ishranu čoveka i životinja. Infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa ostvaruje se u cvetanju, u kišnim danima koji podižu relativnu vlagu vazduha, kao i toplo vreme u toj fazi. Pravovremena zaštita useva pšenice postiže se aplikacijom fungicida na početku fenofaze cvetanja. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i čuvamo rod pšenice.

Galenika-Fitofarmacija obezbedila je efikasno i ekonomično rešenje, dokazano u praksi, za suzbijanje fuzarioze klasa pod nazivom Pylon plus.

Snaga 3 aktivne materije u borbi protiv bolesti pšenice!

Pylon plus sadrži kombinaciju tri visoko efikasne aktivne materije: protiokonazol, azoksistrobin i trifloksisrobin. Nakon primene obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. 3 aktivne materije u navedenom preparatu, imaju veoma širok spektar delovanja. Količina primene fungicida Pylon plus iznosi 0,5 l/ha.

U suzbijanju fuzarioza klasa pšenice najbolje je primeniti preparat na početku cvetanja, kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.

Preporuka je da se uz tretman fungicidima na početku cvetanja pšenice primeni insekticid i preparat za folijarnu prihranu pšenice, kako bi ostvarili visok prinos i poboljšali nalivanje zrna.

Primer efikasne kombinacije za predstojeći tretman u pšenici:


Pylon plus 0,5 l/ha + Polux 0,3 l/ha + Activeg Vegetative 3 l/h

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Galenika-Fitofarmacija


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica