PIS: U usevima ULJANE REPICE prisutne štetočine, mala i velika repičina pipa

PIS: U usevima ULJANE REPICE prisutne štetočine, mala i velika repičina pipa

Kako navode stučnjaci iz Prognozno-izveštajne službe u usevima uljane repice registrovano je prisustvo male i velike repičine pipe. U narednim danima se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će prouzrokovati masovniji dolet repičinih pipa na useve, kao i intenziviranje polaganja jaja.

Larva repičine pipe

Vizuelni pregled useva je rađen na lokalitetima u Kaću, Baču, Plavni i Vajskoj. Takođe, utvrđeno je da je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe na 20% biljaka, a započeo je i proces polaganja jaja ovih štetočina na 5 % biljaka.

Na lokaltetu Kać registrovano je i prisustvo odraslih jedinki velike repičine pipe. U toku je migracija ove štetočina na useve uljane repice sa mesta prezimljavanja.

U narednim danima se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će prouzrokovati masovniji dolet repičinih pipa na useve, kao i intenziviranje polaganja jaja.

Preporuka za proizvođače

Useve uljane repice treba redovno obilaziti i to u najtoplijem delu dana, kada je aktivnost štetočina najveća. Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba Vojvodina


 

 

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica