PIS: U usevima pšenice primećeno prisustvo sive pegavosti, lisne rđe i pepelnice

PIS: U usevima pšenice primećeno prisustvo sive pegavosti, lisne rđe i pepelnice

Pšenica na parcelama širom Vojvodine nalazi se u fazi od kraja bokorenja do prvog kolenca, a u usevima je primećeno prisustvo zaraze sivom pegavošću lista pšenice, lisnom rđom i pepelnicom.

Nivo zaraze useva pšenice zavisi od više faktora, uključujući rok setve, gustinu sklopa, plodorede, sortiment, kvalitet semena, mineralnu ishranu i primenjene agrotehničke mere. Na području AP Vojvodine gotovo da nema parcele na kojoj nisu prisutni simptomi bolesti, a epidemijski prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa simptomima.

  • Simptomi sive pegavosti lista pšenice prisutni su na većini parcela, a u najzaraženijim usevima procenat biljaka sa simptomima se kreće i do 65%.

  • Pepelnica žita je takođe zastupljena u značajnoj meri, sa procenatom zaraženih biljaka koji varira od 10 do 60%.

  • Simptomi lisne rđe se javljaju u različitom intenzitetu, od svega nekoliko procenata zaraženih biljaka do čak 60%.

U centralnim i južnim krajevima zemlje, usevi su u slabijim fazama razvoja i sa manjim procentom zaraženih biljaka.

Proizvođačima pšenice se preporučuje pregled useva na prisustvo simptoma bolesti. Imajući u vidu visok nivo zaraze biljnim bolestima, nakon stabilizacije vremenskih uslova i kada se omogući ulazak mehanizacije na parcele, kao i kada temperature budu dovoljno visoke za efikasnost fungicida, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica