PIS: Nove preporuke za zaštitu useva od pamukove sovice i stenica

PIS: Nove preporuke za zaštitu useva od pamukove sovice i stenica

Danas je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja objavila novu analizu useva u kojoj konstatuju da su u proteklih nedelju dana zabeležili visok ulov odraslih jedinki pamukove sovice.

Foto: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Prema njihovim rečima u usevima paprike, paradajza, kupusa, kao i u postrnim usevima boranije, soje i kukuruza šećerca registruje se prisustvo jaja pamukove sovice i na do 60% biljaka. Ovom prilikom navode i da je na pojedinim parcelama uočeno i značajno prisustvo invazivnih vrsta stenica (braon mramoraste i zelene ili povrtne).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparat Aktivna materija Doza Usev (karenca u danima)
Coragen 20 SC hlorantraniliprol 0,14-0,2 l/ha paprika (3), paradajz (1), kukuruz (14), kupus (7)
*Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,4 l/ha paradajz (3), kukuruz (7), kupus (14)
Avaunt 15 EC, Top gun indoksakarb 0,25 l/ha paprika (1), paradajz (3), kukuruz (14)
Affirm 095 SG, Ema, Triton emamektin benzoat 1,5-2 kg/ha paprika (3), paradajz (3), kupus (3)
*Scatto deltametrin 0,3-0,7 l/ha paprika (3), paradajz (3), kupus (7)
*Kozak lambda-cihalotrin 0,2 l/ha boranija (14), kupus (14)
Harpun piriproksifen 0,05-0,075% boranija (7)

Iz PIS-a navode da za useve soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice i da se mogu koristiti neki od navedenih insekticida.

Ova služba preporučuje sledeće mere u slučaju da je u usevima registrovano prisustvo invazivnih vrsta stenica: “Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli”.

Kao i do sada, iz stručne službe poručuju da se obavezno povede računa o karenci primenjenih preparata.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštita bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica