PIS: Mere kontrole moljca paradajza (Tuta absoluta) u zatvorenom prostoru

PIS: Mere kontrole moljca paradajza (Tuta absoluta) u zatvorenom prostoru

U najnovijem izveštaju Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja, juče objavljenom, navedeno je da se na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paradajza beleži velika brojnost moljca paradajza (Tute absolute).

Foto: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

U okviru analize urađen je i vizuelni pregled zasada, i na osnovu njega služba je konstatovala da se u proizvodnji u zatvorenom prostoru registruje prisustvo larvi oštećenja od njihove ishrane u vidu mina na listovima.

Ova služba prognozira da će trend visokih temperatura pogodovati ubrzanom razvoju paradajzovog moljca u narednom periodu. Tim povodom služba preporučuje reagovanje i upotrebu nepesticidnih rešenja ili registrovanih insekticida.

Nepesticidne mere u cilju kontrole moljca paradajza su:

  • postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga,
  • postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje odraslih jedinki,
  • postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat, kao i na mesta za provetravanja objekta,
  • uništavanje infestiranih biljnih delova,
  • uništavanje korova,
  • biološka borba tj. upotreba prirodnih neprijatelja. Veoma efikasne predatorske stenice u kontroli moljca paradajza su Macrolophus pygmaeus Nesidiocoris tenuis. Na našem tržištu postoji nekoliko komercijalnih preparata sa ovim stenicama poput Miracle, Nesibug i drugi. U slučaju prisustva korisnih organizama, treba koristiti selektivne insekticide prema preporuci proizvođača”.

PIS preporučuje nekoliko registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje propisane karence:

Preparat Aktivna materija Doza Karenca
Coragen 20 SC hlorantraniliprol 0,175-0,2 l/ha 1 dan
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin 0,4 l/ha 3 dan
Avaunt 15 SC indoksakarb 0,17-0,25 l/ha 3 dana

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica