Ovi PREPARATI su efikasni i u OŠTEĆENIM usevima, suzbijaju SVE BOLESTI lista kod pšenice i ječma

Najnovije analize kompanije Agromarket beleže velika oštećenja od mraza u usevima pšenice i ječma. Lisna masa je u velikoj meri uništena, uz to postoje i simptomi rđe, pepelnice i pegavosti. Sve ovo su razlozi da se na osnovu sledećih preporuka deluje pravovremeno i efikasno, kako bi i oštećeni usevi imali uspešnu sezonu.

Stručnjaci kompanije Agromarket preporučuju preparat Excorta za prvi fungicidni tretman. Iz iskustva je potvrđena uspešna primena i u usevima kod kojih je uočeno oštećenje. Uz ovaj preparat preporučena je i upotreba herbicida Lancelot Super, radi zaštite useva od korova.

„Najbolja preporuka je herbicid Lancelot Super, pošto suzbija najproblematičnije korove u ovim usevima, poput prilepače i palamide. Osim korova i bolesti, problematični su i insekti, pa je uz ova dva praprata preporuka i upotreba Vantexa“, navodi dipl. inž. Danijela Stefanović.

Uspešna folijarna prehrana pšenice

Nezaoblizan korak za uspešnu sezonu je i folijarna prihrana pšenice. Za prvi pesticidni tretman stručnjaci kompanije Agromarket preporučuju preparat Fitofert Speed G.

„Fitofert Speed G ima dvostruku ulogu, hranidbenu, gde svojim mikroelementarnim sastavom obezbeđuje biljci dodatnu ishranu. S druge strane, pomaže uslovu da brže prevaziđe uslove stresa i na vreme uđe u sledeće faze razvića“, navodi dipl. inž. Miloš Pavlović.

Sagovornici: 

dipl. inž. Danijela Stefanović;

dipl. inž. Miloš Pavlović

Komentari