Ovaj preparat će vam pomoći da ZAŠTITITE pšenicu od bolesti

Ovaj preparat će vam pomoći da ZAŠTITITE pšenicu od bolesti

Ukoliko planiramo da ostvarimo dobar prinos pšenice, neophodna je i obavezna primena fungicida. Posebno treba voditi računa kod izbora sorti o stepenu otpornosti na bolesti, sušu, mraz, poleganje, kvalitet zrna i potenicijal prinosa.

Poznato je da biljne bolesti na pšenici mogu uticati na značajno smanjenje prinosa. U praksi pšenicu najčešće tretiramo dva puta, kako bi se sprečilo redukovanje prinosa usled pojave različitih štetnih agenasa. Već sa blagim porastom temperature i kišnim periodom može se očekivati pojava različitih bolesti na pšenici. Prvo tretiranje obavljamo u proleće, najčešće uz herbicidni tretman, kako bi jednim prohodom apsolutno zaštitili usev. Drugo tretiranje primenjujemo na početku cvetanja pšenice, kako bi zaštitili klas i sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i čuvamo rod pšenice.

Pylon plus pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju najznačajnijih prouzrokovača biljnih bolesti pšenice.

Pepelnicu strnih žita prouzrokuje fitopatogena gljiva Blumeria graminis. Bolest se redovno javlja u većem ili manjem intenzitetu, a zavisi od niza faktora kao što su vremenski uslovi, osetljivost sorte, vreme setve, gustina setve, prisustvo inokuluma i dr. Gubici u prinosu mogu biti značajni, a prinos je uslovljen intenzitetom zaraze. Kako bi se pepelnica efikasno i pravovremeno suzbila, neophodno je obavljati redovne tretmane tokom vegetacije u momentima kada se stvore uslovi za infekciju, a na prvom mestu visoka vlažnost vazduha.

Fuzarioze klasa pšenice izaziva fitopatogena gljiva iz roda Fusarium. Štete koje nastaju ogledaju se u redukovanom prinosu i lošijem kvalitetu zrna. Takođe, gljiva proizvodi i štetne mikotoksine. Infekcija prouzrukovačem fuzarioze klasa ostvaruje se u cvetanju, u kišnim danima koji podižu relativnu vlažnost vazduha, kao i tokom toplih dana u ovoj fazi. Pravovremena zaštita useva postiže se aplikacijom tokom fenofaze cvetanja. Tretman se obavlja na početku fenofaze cvetanja kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.

Pylon plus značajni fungicidni efekat ispoljava i prema ostalim najvažnijim oboljenjima pšenice, poput septorioze i rđe.

Siva pegavost lista pšenice (prouzrokovač: Septoria tritici)spada među ekonomski najznačajnije bolesti ove kulture u svetu. Početni simptomi manifestuju se u vidu malih hlorotičnih pega na listovima. Kako se uvećavaju, fleke postaju smeđe-braon boje, a unutar njih razvijaju se plodna tela tamnije boje (crni piknidi). Pege su na starijim listovima najčešće dugačke i uske i mogu biti nepravilnog oblika ili eliptične.

Patogen se lako širi. Prag štetnosti i ekonomski opravdan razlog za primenu fungicidnog tretmana protiv prouzrokovača sive pegavosti predstavlja 10% zaraženih biljaka.

Rđe pšenice koju  prouzrokuju najzastupljeniji patogeni su Puccinia recondita (lisna rđa) i Puccinia striiformis (žuta rđa). Tokom proteklih nekoliko decenija ostvaren je veliki napredak u sortimentu koji pokazuje određen stepen otpornosti na pomenute bolesti. Međutim, rđe su i dalje pretnja proizvodnji pšenice zbog kontinuirane i brze evolucije pomenutih patogena. Brzo se šire i smanjuju prinos, ali i kvalitet zrna. Šteta na pšenici uslovljena je fazom razvoja u trenutku infekcije i intenziteta zaraze.


Visok stepen zaražavanja ima i najveći uticaj na prinos. U ekstremnim situacijama mogu dovesti do gubitka roda čak i do 70%.

Pylon plus nakon primene obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Aktivne materije u navedenom preparatu, imaju veoma širok spektar delovanja.

Količina primene fungicida Pylon plus iznosi 0,5 l/ha, primenjuje se preventivno, kada postoje uslovi za zaražavanje.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama !

Sponzorisan članak


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica