NICANJE PAPRIKE mogu da zaustave ovi INSEKTI – Ovo su aktuelni tretmani!

NICANJE PAPRIKE mogu da zaustave ovi INSEKTI – Ovo su aktuelni tretmani!

Nakon rasađivanja paprike na otovorenom polju jako je važno obratiti pažnju na biljne vaši koje mogu oštetiti mlade biljke. U usevima kukuruza i zaštita bilja takođe bi trebalo obaviti aktuelnu zaštitu.

paprika na otovrenom polju

Zaštita paprike od biljnih vaši

Paprike iz semena na otvorenom su u fazi nicanja i razvoja prvih listova, a započelo je i rasađivanje u polju. Na biljkama je uočeno prisustvo biljnih vaši. Na paprikama u zatvorenom prostoru koje su u fazi cvetanja, uočeno je prisustvo tripsa u cvetu. I vaši i tripsi su prenosioci fitopatogenih virusa.

Ukoliko dođe do ranih zaraza virusima, dok su biljke u početnim fazama razvoja, štete mogu biti veoma velike. Preporučuju se pregledi biljaka na prisustvo vaši (na naličju listova) i tripsa (otresanjem na belu podlogu) i po potvrdi prisustva mere zaštite.

Zaštita  useva pšenice

Na području Srbije, usevi pšenice su u dosta različitim fazama razvoja, od zastavičara do početka cvetanja. U fazi cvetanja i u uslovima vlažnosti postoji mogućnost infekcije klasa prouzrokovačem šturosti klasa (fuzarioza).

Pored smanjenja prinosa, ova gljiva ima sposobnost da proizvede mikotokisne. Kako su u najavi padavine, a visoke temperature će ubrzati ulazak pšenice u cvetanje, preporuka je da se pre padavina u usevima koji su na početku cvetanja sprovede preventivna zaštita registrovanim fungicidima.

Aktuelna zaštita u zasadima voća

U zasadima voća je uočeno prisustvo braon mramoraste i zelene stenice. Trenutno su najugroženiji zasadi bresaka, nektarina, leske i trešanja. Preporuka je da se po potvrdi prisustva ovih štetočina, primeni neki od registrovanih piretroida.

Ove invazivne stenice su sada u procesu migracije sa drveća i spontane flore na poljoprivredne useve i zasade koje treba redovno kontrolisati.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica