Najčešće bolesti kupusa tokom čuvanja – Kako ih sprečiti

Najčešće bolesti kupusa tokom čuvanja – Kako ih sprečiti

Na kupusu se tokom čuvanja mogu javiti nepovoljne promene koje mogu biti posledica delovanja abiotskih ili biotskih faktora – patogena. Ove promene obično su posledica bolesti koje se javljaju zbog loših uslova gajenja u polju. Osim toga, one mogu da se jave i u toku berbe ili tokom perioda čuvanja kada se i manifestuju.

 

Fiziopatije su bolesti kupusa koje nastaju delovanjem faktora sredine i one mogu da se manifestuju na više načina. Jedan vid fiziopatije koji se javlja na kupusu u toku čuvanja su edemi. Oni su posledica preteranog zalivanja u toku vegetacije.

Bolest karakterišu suve, svetlosmeđe pege koje liče na kraste i nalaze se na naličju lista. Osim edema, na kupusu se mogu javiti različite vrste pegavosti na listu.

Bela trulež kupusa - © Poljoprivrednik


Crna pegavost
je fiziopatija koja se manifestuje pojavom velikog broja sitnih crnih pega oko stoma koje listu daju izgled kao da je posut biberom. Bolest se javlja posle nekoliko nedelja čuvanja u skladištu. Simptomi crne pegavosti obično se javljaju posle perioda niskih temperatura u polju ili zbog berbe prezrelih glavica.

Niske temperature u skladištu praćene višim temperaturama po iznošenju iz njega utiču na veću pojavu ove pegavosti. Takođe izlaganje etilenu može da poveća osetljivost na ovu bolest. Skladištenje u kontrolisanoj atmosferi pri visokim koncentracijama ugljen-dioksida smanjuje njenu pojavu.

Siva trulež kupusa - © Poljoprivrednik


Još jedan oblik fiziopatije koja se javlja u vidu pegavosti je nekrotična pegavost. Odlikuje se krupnim pegama veličine preko jednog milimetra koje su obično ovalnog ili nepravilnog oblika. Ove pege se javljaju duž centralnog nerva na listu.

Želite da Izvozite Kupus? – OVO MORATE DA ZNATE

Siva pegavost se javlja na spoljašnjem lišću i odlikuje se površinskim pegama koje nisu udubljene kao kod crne i nekrotične pegavosti. Usled zamrzavanja takođe mogu da se jave pege na lišću, ali se one brzo pretvaraju u trulež.


Autor: Prof. dr Ivana Vico

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik br. 2602


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica