Mogu li pesticidi zasnovani na pečurkama smeniti hemijske pesticide?

Mogu li pesticidi zasnovani na pečurkama smeniti hemijske pesticide?

Skorašnja naučna otkrića ukazuju da netoksični gljivični insekticidi mogu da suzbije i preko 200.000 vrsta izuzetno štetnih insekata, bez da utiču na procese korisnih insekata, a pogotovo jednih od najznačajnijih insekata – pčela.

Ilustracija: Pesticidi napravljeni od pečuraka mogu biti budućnost zaštite bilja - © Pixabay

Prirodni insekticidi zasnovani na pečurkama mogu vrlo lako zameniti upotrebu neonikotinoidih insekticida i većinu drugih hemijskih pesticida koji nepovoljno utiču na korisne insekte. Netoksični su za ljude, a ujedno i za oprašivače, ribe, ptice ili bilo koje druge neciljane životinje. Ovo je sjajna vest znajući da je od nedavno među 700 ugroženih vrsta na listu se priključila i pčela na prostoru Amerike, da cela obala zaliva postaje mrtva zona za morski život i da je populacija ptica u Evropi za trećinu umanjena, u odnosu na prethodnih nekoliko decenija.

Postoji samo jedan uslov koji mora još da se ispuni kako bi ovi pesticidi bili pušteni u upotrebu, a to je odobrenje EPA-e. Mikolog Paul Stamets je razvio ovu neobičnu tehnologiju sa pečurkama tako što je “trenirao” pečurke da sporiraju, nakon što bi bile oštećene ili pojedene od strane štetnog insekta. Poznat je po tome što je patentirao uspešno do sada dva insekticida. Jedan 2006. godine namenjen za mrke mrave, vatrene mrave i termite, a drugi namenjen za preko 200.000 drugih štetnih insekata, koristeći upravo ove specijalno razvijene pečurke. Kod većine pečuraka glavna karakteristika je da spore odbijaju insekte, ali pečurke Stamets-a privlače insekte da ih pojedu pre nego što sporiraju, a zatim sporiraju unutar njih i na taj način ih razore, ostavljajući utisak “mumificiranog” insekta.

Stamets je takođe osnivač kompanije koja nudi proizvode od pečurki – od prirodnih repelenata za insekte, do proizvoda koji smanjuje potrebu za đubrivom i pomažu biljkama da rastu brže, a bazirani su u potpunosti na pečurkama.

Njegove patentirane ne-GMO pečurke nedavno su odobrene od USDA-a za upotrebu u postrojenjima za rukovanje hranom, a agencije smatraju da one zvanično nisu štetne za pčele, ribe, oprašivače i ljude. Jedina preostala prepreka između pesticida koji bi mogao “spasiti svet” i tržište je EPA. A pošto ove pečurke stoje jasno na putu izbacivanja mnogih kompanija za proizvodnju pesticida iz posla – te zvanično odobrenje može da potraje.

Autor: d.i.p.a. Radenka Kolarov

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica