Kukuruzna sovica i plamenac u zasadima PAPRIKE! EVO kako da zaštitite PLODOVE!

Kukuruzna sovica i plamenac u zasadima PAPRIKE! EVO kako da zaštitite PLODOVE!

Usevi paprika na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova. Primećena su položena jaja različitih štetočina, pa stručnjaci daju preporuku za zaštitu plodova paprike.

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo:

  • sveže položenih jaja i jaja pred piljenje kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 40% biljaka,
  • sveže položenih jaja i jaja pred piljenje sovice gama (Autographa gama), na do 35% biljaka,
  • sveže položena i jajna legla pred piljenje i larve kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 5% biljaka.

Sa ciljem zaštite plodova paprika od navedenih štetnih vrsta, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

– Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), u količini 0,1 – 0,15 l/ha; MBT-2, karenca 3 dana ili

– Zakon (a.m.hlorantraniliprol), u količini 0,2 l/ha; MBT-2, karenca 1 dan ili

– Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoate), u količini 1,5-2kg/ha; MBT-3, karenca 3 dana, ili

– Avaunt 15 EC ( a.m.indoksakarb), u količini 0,17-0,25l/ha; MBT-2, karenca 1 dan ili

Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1l/ha; MBT-2, (karenca 3 dana).


Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

Tretmane je najbolje sprovoditi u večernjim satima kada je temperatura vazduha ispod 25 °C.

Izvor: PIS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica