KUKURUZ 100 : KOROVI 0! Uz OVAJ paket provereno dobijate borbu!

KUKURUZ 100 : KOROVI 0! Uz OVAJ paket provereno dobijate borbu!

Na parcelama na kojima je zasejan kukuruz, korovi mogu umnogome uticati na slabiji kvalitet te kulture i narušiti njegov ukupan prinos. Dragan Kankaraš je, ispred kompanije Adama, predstavio komercijalni paket CHIEF MAX, koji na efikasan način staje na put korovskim biljkama.

Kako nam objašnjava Kankaraš, Chief MAX paket sastoji se iz dva, sada već veoma poznata prepereta kompanije Adama, a to su Chief® i Nicogan®.

Chief® – provereno rešenje za suzbijanje korova u kukuruzu

Preparat Chief® namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Ono što je veoma važno istaći za ovaj preparat jeste FLEKSIBILNOST primene. Šta to zapravo znači? Znači da ga možete primeniti od 3. do 9. lista kukuruza, ali se svakako preporučuje da primena bude najoptimalnija moguća, a to je faza 4-6 listova.

Pored aktivne materije, a to je mezotrion, Chief® u sebi sadrži i okvašivač, što poljoprivrednom proizvođaču znatno olakšava posao. Primenjuje se u količini od 1 do 1,2l po hektaru.

Uspešno suzbija širok spektar korovskih vrsta: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), renika obična (Lepidium draba), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

Chief® ima dvostruko delovanje: preparat deluje preko lista (folijarno), ali i preko zemljišta (rezidualno). Produženo dejstvo preko zemljišta je veoma važno, jer traje i do 4-5 nedelja nakon tretmana, pa je preparat zato veoma efikasan u borbi protiv letnjih korova, koji se kasnije javljaju.

Korovi kukuruz

Nicogan® – dokazani borac protiv korova

Nicogan® je drugi preparat iz Chief MAX paketa, a namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Najznačajnija osobina ovog preparata je njegova formulacija. OD formulacija, tj. uljna disperzija, koju korovske biljke mnogo lakše i brže usvajaju u odnosu na standardne formulacije. Na taj način je u velikoj meri povećana efikasnost.


Nicogan® je već odavno prepoznat kao pouzdan i efikasan herbicid na tržištu, a prednost mu je i ta što se lako kombinuje sa drugim preparatima.

Kompanija Adama je udružila potencijal i snagu preparata Chief®  i Nicogan® u paket Chief MAX, stvorivši tako apsolutnu i konačnu zaštitu od svih mogućih korova.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica