Kruškina buva: Kako da suzbijete ovu opasnu štetočinu

Kruškina buva: Kako da suzbijete ovu opasnu štetočinu

U zasadima kruške najvažnija štetočina je obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Ona je delimično bila direktni uzrok krčenja mnogih zasada kruške jer se toliko namnožila da je ugrozila opstanak zasada kruške. Zato je efikasno suzbijanje kruškine buve glavni preduslov za isplativo gajenje ove voćne vrste.

Zaštita kruške - © Galenika-Fitofarmacija 

Prezimljava u stadijumu imaga. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva tokom perioda razvoja prolazi kroz pet larvenih stadijuma.

Larve prvog razvojnog stadijuma ulaze u pupoljak gde se hrane, dok su kasniji razvojni stadijumi uočljivi na listu i plodu, sa obilnom produkcijom medne rose. S obzirom da kruškina buva prezimljava u stadijumu imaga, imperativ u suzbijanju kruškine buve je ulazak u vegetaciju sa što manjom populacijom. To znači da se zimskim tretiranjem mineralnim uljem GALMIN (2-3%) sprečava odlaganje jaja kruškine buve na nabore grančica. Preporuka je da se GALMIN-u doda insekticid CIPKORD 20 EC (0,03%) ili KONZUL (0,15%) zbog smanjivanja brojnosti prezimelih imaga. Zaostala populacija nakon tretiranja je homogenija i lakša za suzbijanje.

Zaštita kruške - © Galenika-Fitofarmacija 


U fenofazi mišije uši/zeleni buketići
neophodno koristiti HARPUN (u koncentraciji 0,15%) radi sprečavanja formiranja larvi u položenim jajima. Ovo tretiranje se izvodi na samom početku polaganja jaja. Specifičnim delovanjem na oogenezu u jajnicima odraslih ženki HARPUN dodatno deluje na polaganje manjeg broja slabo vitalnih jaja.

U fenofazi belih balona – početak cvetanja iz već položenih jaja dolazi do piljenja larvi i pojave L1 razvojnog stadijuma. Najbolje rezultate u suzbijaju mladih larvi L1 stadijuma kruškine buve imaju insekticidi iz grupe neonikotinoida, koji ispoljavaju i odlično kontaktno delovanje na imaga. U slučaju produženog intenzivnog polaganja jaja treba dodati HARPUN (0,15%).

U fenofazi precvetavanja kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu insekticida KULISA (u koncentraciji 0,035%). Zbog svoje izuzetne sistemičnosti veoma brzo nakon aplikacije u punoj količini primene deponuje se u vršni deo mladara suzbijajući larve na mestu ishrane. S obzirom da ima i izvanredno kontaktno delovanje na imaga njegovom upotrebom dolazi do značajnog smanjenja svih razvojnih stadijuma kruškine buve. Drugi tretman preparatom KULISA potrebno je izvesti prema potrebi za 10 – 14 dana.


Zaštita kruške - © Galenika-Fitofarmacija 

Tokom formiranja plodića pojavljuju se starije larve L3 – L4 koje obilno luče mednu rosu. U ovoj fenofazi preporuka je da se primeni ABASTATE (u koncentraciji 0,15%) u kombinaciji sa mineralnim uljem – GALMIN (u koncentraciji 0,2 –0,3%).

Kasnije, tokom leta po pojavi starijih larvi i medne rose koristiti ABASTATE (0,15%) prema potrebi, uz dodatak mineralnog ulja GALMIN (0,2 – 0,3%) ili NU FILM 17 (0,1%), jer on od postojećih insekticida jedini deluje na starije larvene stadijume. Kvalitet tretiranja podrazumeva pravilan odabir insekticida, korišćenje pune količine primene pesticida, dovoljne količine vode 1000 – 1500 l/ha, kao i pravilno odabrano doba dana za tretiranje.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica