KOMPLETNA Zaštita zasada VOĆA tokom fenofaze cvetanja [10+ proverenih preparata]

KOMPLETNA Zaštita zasada VOĆA tokom fenofaze cvetanja [10+ proverenih preparata]

ZAŠTITA ZASADA VOĆA: Sezona fenofaze cvetanja je u jeku, a posebno ugrožene kako insektima i gljivicama, tako i vremenskim uslovima su jabuke, breskve, nektarine, višnje i šljive.

 

 

 

Cvetanje i zaštita zasada jabuka

 

 

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka cvetanja ka fenofazi punog cvetanja u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta. Obilne padavine u prethodnom periodu, kao i najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za stvaranje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, te je neophodna adekvatna zaštita zasada voća.


Kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije:

 • Fungicida Galileo i
 • Neon ili Pehar.

 

Galileo je fungicid koga odlikuje visoka efikasnost i teže spiranje kišom, dok će Neon ili Pehar pokazati veoma dobro delovanje na nižim temperaturama.


 

Pored zaštite od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, neophodno je sprovoditi zaštitu i od prouzrokovača pepelnice.


 

Galenika zaštita voća jabuka Ivan Stevanović

 

U cilju suzbijanja pomenutog prouzrokovača preporučujemo primenu Fungicida Lunar, koji takođe pokazuje efikasno delovanje u suzbijanju prouzrokovača pepelnice.

 

Pored obavljanja zaštite, neophodno je sprovesti i pravovremenu ishranu zasada jabuke.

Kako bi omogućili bolju oplodnju svetova i brži razvoj listova, stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije:

 • đubriva Foligal FEED Bor 150 plus
 • Foligal FEED Cink 700.

Precvetavanje i zaštita zasada breskve i nektarine

 

Kombinacija preparata za zaštitu breskve

Zasadi breskve nektarine kao što možemo videti se nalaze u fenofazi precvetavanja. U ovoj fenofazi je veoma bitno da se pristupi zaštiti od prouzrokovača šupljikavosti lista, prouzrokovača monilioza, kao i u suzbijanju biljnih vaši. Za tu namenu stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata za zaštitu zasada voća:

 • Metod 480 SC za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista,
 • Neon ili Pehar za suzbijanje prouzrokovača monilioza i
 • preparat Tonus za suzbijanje biljnih vaši.

Puno cvetanje i zaštita zasada višnje

Galenika zaštita voća višnja Ivan Stevanović

 

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi početka cvetanja do fenofaze punog cvetanja. U ovim fenofazama je jako bitno da se sprovede zaštita od prouzrokovača monilioze cveta na koju je višnja posebno osetljiva. Za tu namenu kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu preparata Neon. Neon je fungicid koji efikasno suzbija prouzrokovača monolioze cveta, a pritom pokazuje dobro delovanje na nižim temperaturama.

 

Pomenutom preparatu je neophodno dodati i đubrivo Foligal FEED Bor 150 koji u svom sastavu sadrži bor u obliku etanol amina i pomaže boljoj oplodnja cvetova.

Zasadi šljive i kraj borbe sa šljivinim osama

Galenika zaštita voća šljiva Ivan Stevanović

 

Zasadi šljive se u velikom broju lokaliteta nalaze u fenofazi precvetavanja, a to je momenat kada je neophodno pristupiti zaštiti od prouzrokovača šupljikavosti lista, prouzrokovača crvene pegavosti, lista šljive prouzrokovača monilioza i suzbijanju biljnih vaši i šljivinih osa u zasadima šljive.

 

Za tu namenu stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata:

 • Metod 480 SC za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista i suzbijanje prouzrokovača crvene pegavosti lista šljive,
 • Akord za suzbijanje prouzrokovača monilioza i
 • Karika, nov preparat u proizvodnom programu Galenike Fitofarmacije koji sadrži 2 aktivne supstance različitog mehanizma delovanja, efikasno suzbija biljne vaši i šljivine ose u zasadima šljive.

Koji je uticaj temperature na zaštitu zasada voća?

 

tretman vocarskih zasada

Kolebanje temperatura i česte padavine u proteklom periodu uticale su da dođe do poremećaja fizioloških procesa kod voćarskih kultura.

Kako bi se fiziološki procesi stabilizovali, neophodno je da se primeni kombinacija preparata:

 • Aktiveg Vegetativ i
 • Fitopin.

Aktiveg Vegetativ je jedinstven nutritivni kompleks koji u svom sastavu sadrži sve neophodne makro i mikro elemente, aminokiseline koje su biljnog porekla i ima ulogu da pomogne bržem prevazilaženju stresnih uslova.

Fitopin je biostimulator prirodnog porekla, čija je uloga da pomogne bržem prevazilaženju stresnih uslova kod voćarskih kultura.

Galenika zaštita voća Ivan Stevanović

Za zdravu voćarsku sezonu!

Vaša Galenika Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica