Koje skladišne bolesti predstavljaju veliku opasnost od propadanja ploda?

Koje skladišne bolesti predstavljaju veliku opasnost od propadanja ploda?

Tokom vegetacije, najveći broj tretmana se izvodi u cilju suzbijanja ekonomski značajnih gljiva koje u slučaju infekcije, na direktan ili indirektan način, mogu trajno da oštete plod. To su pre svih gljive Venturia inaequalis, Podoshraera leucotrich i Alternaria mali. Zaštita od ovih patogena se sprovodi više puta u toku proizvodne sezone, sve do faze jabuke pred berbu. Ipak, efikasnim suzbijanjem ovih gljiva, borba protiv prouzrukovača bolesti se nastavlja i tokom skladištenja jabuke.

trule jabuke poređane

Uslovi u kojima se čuva svežina jabuke podrazumevaju visoku vlagu vazduha, nisku temperaturu, a u uslovim ULO komora nivo kiseonika se spušta a nivo uglen-dioksida podiže. Na ovaj način, plod se čuva nekoliko meseci, kada zadržava sve osobine sveže jabuke. Ipak, da bi plod mogao da se čuva duži period, važno je da se apliciraju svi neophodni tretmani tokom proizvodnje u cilju suzbijanja fitopatogenih gljiva, i da se u komoru unese zdrav plod bez mehaničkih oštećenja. Ukoliko se ovi uslovi ne ispune, postoji velika mogućnost stvaranja sipmtoma koje prouzrokuju ,,skladišne bolesti“, tj.gljive koje mogu da opstanu i u uslovima u kojima se jabuka čuva. Nekoliko je patogena koji se javljaju u skladištu, koji prouzrokuju trulež i koji čine jabuku neupotrebljivom čak i za industrijsku preradu. Neke od značajnih gljiva uskladištenih jabuka su:

Penicilium sp.-Gljiva se javlja najčešće na mehanički oštećenom tkivu.

Alternaria sp.– Ovo je polifagni parazit koji se javlja na oštećenjima ploda koja su prouzrokovana insektom ili u berbi.

Gleosporium sp.– Pravi je parazit, javlja se isključivo na zrelim plodovima. Infekcija se odvija neposredno pred berbu jabuke, a simptomi se vide tek posle nekoliko dana nakon iznošenja ploda iz hladnjače.

Colletotrichum sp.– Pravi parazite, infekcija se ostvaruje tokom sezone, sve do berbe jabuke. Prvi simptomi se mogu videti nakon opadanja kruničnih listića. Simptomi kasne infekcije, koji su i najčešći, pojavljuju se nekoliko dana nakon iznošenja jabuke iz hladnjače.

Monilia sp.– Čest parazit uskladištenih jabuke. Infekcija se ostvaruje u polju, a takođe može i u hadnjači, u slučaju neadekvatnog čuvanja. Simptomi se javljaju u nekoliko dana nakon unošenja jabuke u hladnjaču. Za kratak period, ceo plod može naglo da istruli.

trula jabuka


Kako sprečiti pojavu truleži?

Nekoliko je preduslova koji se moraju ispuniti kako bi se sačuvala svežina jabuke i dobro zdravstveno stanje samog ploda.

  1. Higijena hladnjače – Veoma je važno izvršiti dezinfekciju skladišnih komora kao i ambalaže u koje se bere jabuka. Spore pojedinih gljiva imaju sposobnost održavanja vitalnosti duži period. Zbog toga je važno izvršiti sanitarni pregled komora i ambalže kao i okruženja oko same hladnječe.
  2. Kontrola berbe – Ovo je ključni faktor, kao i najteži za kontrolu. U fazi optimalne fiziološke zrelosti, kada se jabuka bere, sam plod je izuzetno osetljiv na jak stisak ruku, udarac ili drugi tip mehaničke povrede. Ovakvi plodovi predstavljaju izuzetno povoljnu podligu za razvoj gore opisanih patogena.
  3. Hemijska zaštita – Svaki inokulum koji se nađe na plodu jabuke, i sposoban je da izvrši infekciju, dolazi iz polja. Zato je veoma važno sprovesti sve neophodne fungicidne tretmane zaštite jabuke pred berbu. Uz visoku efikasnost, važno je koristiti preparate koji imaju malu karencu i preparate koji su toksikološki prihvatljivi. Upravo je FLUX fungicid koji ima sve navedene karakteristike. U pitanju je kontaktno sredstvo, sa jakim rezidulanim delovanjem. Nakon aplikacije, kada se nanese na površinu ploda jabuke, čvrsto se vezuje za voštani sloj biljnog tkiva. FLUX odlikuje kratka karenca, od svega 7 dana kao i širok spektar delovanja. U toku jedne godine, primenjuje se maksimalno dva puta i tako pruža maksimalnu zaštitu ploda od skladišnih bolesti.

Najvažnije mere suzbijanje skladišnih bolesti se sprovode u polju, pa je važno koristiti efikasne fungicide sa kratkom karencom, neposredno pred berbu.

Galenika-Fitofarmacija


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica