Kako da zaštitite soju u proleće?

Prolazeći kroz atar do svoje njive verovatno ste mnogo puta obratili pažnju na tuđe njive i useve i primetili ste parcele koje su manje ili više zakorovljene. Međutim, najviše pažnje vam je sigurno privukla ona parcela koja je bila potpuno čista od korova i zapitali ste se šta konkretno taj poljoprivrednik radi bolje od vas, pa može da ima tako čiste useve.


Ovo pitanje dodatno se nameće onog momenta kada dođete na svoju parcelu i tamo zateknete situaciju da u usevu soje ima veliki broj korovskih biljaka.

„Sama činjenica da već imate problem sa širokolisnim korovima na njivi može da znači da ste u proteklom periodu napravili grešku ili u izboru herbicida ili u strategiji u suzbijanju širokolisnih korova u usevu soje. Na sreću, postoji relativno lagan i jednostavan način kako da rešite taj problem“, kaže dipl. inž. Milan Trbojević iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Kako da zaštitite soju u proleće? - ©Agromedia

Kao osnov za suzbijanje svih širokolisnih korova iz kompanije Galenika-Fitofarmacija predlažu Galbenon koji odlično deluje na čitav niz širokolisnih korova koji mogu da prave problem u usevu soje, a izrazito dobro deluje na korove koji imaju velike i široke listove, poput čička, abutilona i nekih drugih korova.

„Ako želimo da proširimo spektar dejstva na tvrdokorne korove koji se teško suzbijaju u usevu soje predlažemo da se Galbenonu doda preparat Kvazar“, savetuje Milan.

Prema njegovim rečima, Kvazar specifično deluje na korove kao što su ambrozija, palamida, kereće grožđe (pomoćnica). To su korovi koji mogu da prave velike probleme, a Kvazar je za njih pravo rešenje.

„Ukoliko u usevu soje primetite pepeljugu tada je preporuka da se kombinaciji Galbenona i Kvazara doda i herbicid Okvir. On se dodaje u maloj dozi po hektaru, ali i u toj maloj dozi veoma efikasno deluje na pepeljugu. On ima veoma dobro dejstvo na još nekoliko korova i dopunjuje spektar dejstva ovoj kombinaciji“, navodi Trbojević.

Kako da zaštitite soju u proleće? - ©Agromedia

Visok nivo UV zračenja, koji se sve više prati u poljoprivredi, suša ili iznenadne niske temperature jesu faktori koji veoma lako dovode do stresa kod gajene biljke. Da bi usev što lakše prevazišao te stresne situacije korisno je kombinovati uz pomenute herbicide i biostimulatore.

Epin Ekstra je biostimulator koji je formulisan na bazi biljnih hormona. Preporučujemo ga za primenu u usevu soje upravo ako se soja nalazi u stanju jakog stresa. Može da se kombinuje sa herbicidima koje smo pomenuli“, navodi Trbojević i dodaje da je veoma korisno da se Epinu pridruži još jedan biostimulator, a to je Activeg.

„On u sebi sadrži čitav niz mikro i makroelemenata, koji direktno utiču na ishranu soje koju tretiramo ovom mešavinom. U Activegu se nalaze slobodne aminokiseline koje su veoma važne kao gradivni element svakog biljnog dela. Kada ovim rastvorom istretiramo biljke koje su u stanju stresa, biljke će usvojiti Activeg i istovremeno ugraditi u nove biljne delove. Na taj način tretirane biljke ovom kombinacijom veoma lako i brzo prolaze kroz fazu stresa, kreću da stvaraju nove biljne delove i nastavljaju normalno sa vegetacijom“, objasnio nam je Trbojević.

Sagovornik: dipl. inž. Milan Trbojević, Galenika-Fitofarmacija

Komentari