Kako da sprečite CRVENILO KUKURUZA prirodnim putem?

Kako da sprečite CRVENILO KUKURUZA prirodnim putem?

Crvenilo kukuruza je veoma opasno oboljenje koje napada ove ratarske kulture i koje dovodi do smanjenog prinosa. Ovo bakterijsko oboljenje javlja se usled nagomilavanja šećera u listovima što dovodi do pojave antocijana koji imaju crvenu boju. Crvenilo kukuruza je bolest novijeg datuma.


Osim poštovanja plodosmene, ukoliko povećate količinu fosfora u zemljištu koje biljka aktivno uzima automatski možete rešiti ovaj problem. Biofor BIO P je mikrobiološki preparat koje se bazira se na mikroorganizmima koji vrše snabdevanje biljaka fosforom i drugim makroelementima.

„Biofor je nastao iz potrebe da se reši problem fosfora i efikasnog snadbevanja biljki sa fosforom. Ceo projekat je finansiran od Evropske banke za obnovu i razvoj. Nagrađivan je na evropskom nivou s ozbirom da je pobedio na evropskom takmičenju finansiranih projekata Zelene šeme Evropske banke za obnovu i razvoj. Rađen je zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom. Reč je o istraživanju koje je dalo veliki broj informacija i mogućnosti primene ovakve tehnologije u realnim uslovima”, kaže dipl. inž. Bogdan Žigić, ispred kompanije Biofor Systems.

Šta je BIO P?

Reč je o mikrobiološkom proizvodu i potpuno novom načinu rešavanja problema fosfora u zemljištu. Kako Žigić objašnjava, fosfor je jako slabo pokretan u zemljištu, što praktično znači fizičku nemogućnost da dođe do biljke. Kako bi fosfor mogao da dođe do biljke, neophodno je da postoji aktivnost mikroorganizama koji rade taj deo posla.

Mikroorganizmi su mobilizatori fosfora, a u BIO P upravo oni deluju sa ciljem da mobilišu količine fosfora koje su zarobljene u zemljištima. Oni nemaju drugu funkciju u zemljištima osim da dođu do biljke i da ih one iskoriste. Ovo je efikasan način da rezerve koje postoje u mineralnim jedinjenjima potpuno dođu do biljaka.

Kako da sprečite CRVENILO KUKURUZA prirodnim putem? - ©Agromedia

Potpuno je različita stvar ishrana od đubrenja biljke. Đubrenje biljke je unos mineralnih đubriva i ostalih organskih đubriva u samo zemljište. Ali, ishrana je ono što biljka može da uzme. Biljka se hrani korenom i u blizini samog korena mora postojati količina hraniva koju će ona moći da uzme. To je način delovanja BIO P jer će on dati više fosfora, a uravnotežena, ravnomerna ishrana u toku cele vegetacije biće dostupna biljci“, navodi Žigić.

To je zapravo korišćenje nečega za šta smo davno dali novac, objašnjava Žigić. Na zemljištima gde je visoka koncentracija fosfora u mineralnim oblicima potrebno je koristiti BIO P jer je to ogromna pomoć da se poboljša ishrana biljke, zbog čega biljke postaju otpornije.  

„Diferencijacija plodova, odnosno cvetova je to što je posledica dobre i ravnomerne ishrane fosforom“, zaključuje Žigić.


Da li BIO P utiče i na visok prinos?

Apsolutno! BIO P će izdržati uslove jako loših zemljišta: zbijeno, niske pH vrednosti, kiselo… Svako zemljište koje je dugo loše rađeno, a neko ga je sada uzeo u zakup, sa BIO P može mnogo da uradi jer će rešiti jedan od osnovnih problema ishrane biljke, a to je – fosfor. Biljka nema ni jedan mehanizam da usvaja fosfor, sem ako ne rade mikroorganizmi. Svako proleće, kada se zacrveni kukuruz usled hladnog proleća ili rane setve isključivo je problem u blokadi fosfora, odnosno ne aktivnosti mikroorganizama u takvim uslovima“, objašnjava Žigić.

Kako da sprečite CRVENILO KUKURUZA prirodnim putem? - © Pixabay

Prema njegovim rečima, sa BIO P problem crvenog kukuruza može da se reši ako se pojavi, a može i da se spreči da se to ne bi pojavilo. U pitanju je problem koji se često javlja kod kukuruza, a koji ga zaustavlja u razvoju. Sa BIO P će se napraviti efikasno snadbevanje biljaka sa fosforom.


Kada se primenjuje preparat BIO P?

Kako je reč o zemljišnim preparatima, oni se primenjuju zajedno sa herbicidima. Može i u osnovnom tretmanu, a kako Žigić dalje objašnjava, poenta je da preparat dođe do zemljišta jer se samo na taj način aktiviraju rezerve u zemljištu, na taj način biljke dobijaju snažan koren i to vodi ka većem prinosu, odnosno ka biljkama koje će odreagovati na povećanu i bolju ishranu.

Sagovornik: Dipl. inž. Bogdan Žigić, Biofor Systems


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica