KAJSIJA: preventivna zaštita protiv štetočina i gljiva u fenofazi porasta plodova

KAJSIJA: preventivna zaštita protiv štetočina i gljiva u fenofazi porasta plodova

Nalazimo se u fenofazi intenzivnog porasta plodova u zasadima kajsije, a važno je da poljoprivrednici budu svesni potrebe za zaštitom ovog voćnog stabla u ovoj fazi razvoja. Aktuelne vremenske prilike, karakterisane čestim i obilnim padavinama, stvaraju povoljne uslove za infekciju šupljikavošću lista (Wilsonomyces carpophilus), što čini kajsiju posebno osetljivom. Pored šupljikavosti lista, mogu se javiti i problemi poput krastavosti ploda. Zbog toga je ključno sprovoditi redovnu i preventivnu zaštitu kako bismo osigurali zdrav i kvalitetan rod.

Zaštita kajsija

 

Efikasna zaštita kajsija od gljiva, bolesti i štetočina uz proverene kombinacije preparata

Jedan od ključnih aspekata uspešne proizvodnje kajsija je efikasna zaštita bilja. Kajsija je izložena različitim štetočinama i bolestima koje mogu značajno uticati na kvalitet i prinos plodova. Stoga je važno da voćari budu svesni potrebe za redovnom zaštitom i primenom odgovarajućih agrohemijskih sredstava u pravom trenutku.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Česte i obilne padavine kontunuirano stvaraju povoljne uslove za stvaranje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus).

Šupljikavost lista (Wilsonomyces carpophilus) predstavlja jednu od najčešćih bolesti kajsije. Ova gljivična infekcija može uzrokovati stvaranje karakterističnih šupljikavih mrlja na listovima, što može dovesti do smanjenja fotosinteze i slabljenja biljke. Da bi se suzbila ova bolest, preporučuje se primena preventivnih fungicida u fenofazi porasta plodova, kada je kajsija posebno osetljiva. Redovno prskanje fungicidima kao što je METOD 480 SC u odgovarajućim koncentracijama može pomoći u sprečavanju infekcije i očuvanju zdravlja biljke.

Kajsija je posebno osetljiva na ovog prouzrokovača iz razloga što se, osim šupljikavosti lista, može stvoriti i krastavost ploda, pa je neophodno sprovoditi redovnu i preventivnu zaštitu.

Za tu namenu preporučujemo primenu preventivnog fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Kako su prisutne obilne padavine, plodovi kajsije su osetljivi na prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), pa je potrebno obaviti zaštitu primenom fungicida AKORD u koncentraciji 0,075%.


Zaštitite kajsije od štetočina

Pored gljivičnih oboljenja, kajsija je takođe podložna napadima štetnih insekata, koji mogu naneti ozbiljne štete plodovima i lišću. Jedan od najčešćih štetočina kajsije je breskvin smotavac (Grapholita molesta). Larve smotavca se hrane plodovima, izazivajući trulež i propadanje plodova. Da bi se sprečio napad smotavca, preporučuje se primena insekticida kao što je HARPUN u odgovarajućim koncentracijama u skladu sa preporukama. Redovno praćenje prisustva štetnika i pravovremena primena insekticida može pomoći u očuvanju plodova kajsije i sprečavanju ekonomskih gubitaka.

U ovoj fenofazi neophodno je obaviti zaštitu zasada od štetnih insekata, a posebno jabukinog i breskvinog smotavca i to primenom kombinacije insekticida:


 

HARPUN u koncentraciji 0,1%


+

TONUS u koncentraciji 0,025%

(Pročitajte specifikacije proizvoda HARPUN)

Đubrenje kajsije za maksimalan prinos

zaštita kajsija galenika

 

U cilju boljeg porasta i čvrstoće plodova, kao i poboljšanja fiziološkog stanja biljke preporučujemo primenu kombinacije đubriva:

 

ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%

+

FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%

 

Zaštita bilja u proizvodnji kajsija zahteva sistematski pristup i praćenje stanja zasada. Pravovremena primena agrohemijskih sredstava, u kombinaciji sa preventivnim merama, kao i redovno praćenje prisustva štetnika i bolesti, ključni su faktori u očuvanju zdravlja biljaka i postizanju visokog kvaliteta i prinosa plodova kajsije.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica