Galenika-Fitofarmacija savetuje: Zaštita JABUKE i BRESKVE

Galenika-Fitofarmacija savetuje: Zaštita JABUKE i BRESKVE

Voćarska proizvodnja u prethodnom periodu bila je pod uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova. Česte padavine i visoka vlažnost vazduha uslovile su razvoj različitih prouzrokovača biljnih bolesti. Kompanija Galenika-Fitofarmacija dala je poljoprivrednim proizvođačima pomoć u vidu stručnih saveta, kao i efikasnih i kvalitetnih proizvoda za zaštitu i prihranu biljaka.

Jabuka se nalazi u fenofazi intezivnog porasta plodova i to je faza kada treba da se nastavi sa intezivnom zaštitom od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Veoma je važno da se sprovodi pravovremena i redovna zaštita kako ne bi došlo do stvaranja primarnih infekcija, jer ukoliko do nje dođe u drugom delu sezone zaštita će biti skupa i neizvesna.

„U tu namenu stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu fungicida Kardinal. Reč je o fungicidu kojeg odlikuje lokalno sistemično delovanje sa preventivnim osobinama, a koji vrlo efikasno suzbija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, kao i prouzrokovača alternatijumske pegavosti i fitofagne grinje“, navodi mast. inž. Ivan Stevanović.

Ivan preporučuje da se nastavi zaštita i od pepelnice. U tu namenu preporuka stručnog tima kompanije Galenika-Fitofarmacija je primena preparata Foton.

Foton je specifičan sistemični fungicid koji dobro suzbija prouzrokovače pepelnice i pokazuje dobru efikasnost na višim temperaturama“, objašnjava Ivan.

Galenika-Fitofarmacija savetuje: Zaštita JABUKE i BRESKVE - © galenika-Fitofarmacija

Veoma je važno da, pored zaštite od prouzrokovača biljnih bolesti, voćari nastave zaštitu voćnjaka od štetnih insekata, pre svega od jabukovog smotavca. Trenutno je u toku piljenje larvi prve generacije.

Preporuka kompanije Galenika-Fitofarmacija za tu namenu je primena kombinacije insekticida Triton i Tonus.

„Triton ima ulogu da efikasno suzbije larve koje su na početku piljenja, dok Tonus ima ulogu da suzbije imaga jabukovog smotavca, ali i biljne vaši koje su prisutne u zasadima jabuke, kao što su zelena jabukova vaš, vaš crvenih gala i brašnasta lisna vaš“, navodi Ivan.


Smena perioda suša i perioda sa velikom količinom padavina uslovila je poremećaj različitih fizioloških procesa u biljkama. Zato je neophodno koristiti đubriva sa aminokiselinama.

Preporuka je primena đubriva Activeg. Prema Ivanovim rečima, radi se o nutritivnom kompleksu koji u svom sastavu sadrži azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelemente i aminokiseline koje su biljnog porekla. Uloga ovog đubriva je da pomogne biljkama da bolje usvajaju hranivo, kao i za bolje delovanje preparata.

Mehanički prored predstavlja redovnu meru u zasadima breskve i nektarine, a koja daje izvanredne efekte u biljnoj proizvodnji. Kako Ivan navodi, ova mera se svodi na uklanjanje plodova i ostavljanje drugih plodova na mladaru na dužini 10-15 cm, koje će kasnije biljke da proizvedu u prvu klasu.


Galenika-Fitofarmacija savetuje: Zaštita JABUKE i BRESKVE- © Pixabay

Pored svih dobrih stvari koje ova mera daje, postoje i negativni efekti na koje poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju. Nakon mehaničkog uklanjanja plodova rane koje su nastale predstavljaju ulazna mesta za prouzrokovače biljnih bolesti.


„Zbog toga je preporuka da se nakon ove mere obavezno uradi zaštitni tretman kako bi se rane i ozlede sanirale, a primenom preparata Metod 480SC. Ovaj preparat, pored odličnog delovanja na šupljikavost lista breskve i nektarine, veoma će dobro i zaceliti rane. Nakon primene ovog preparata preporučujemo i primenu preparata Akord koji deluje i na pepelnicu i na moniliozu. Za subijanje insekata preporučujemo Polux, kao i primenu đubriva Activeg, jer će smanjiti stres koji je nastao nakon proreda i omogućiti biljkama bolju ishranu“, zaključuje Ivan.

Sagovornik:
mast. inž. Ivan Stevanović, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica