Galenika-Fitofarmacija: PRVI herbicidi registrovani u Rusiji

Galenika-Fitofarmacija: PRVI herbicidi registrovani u Rusiji

Od svog osnivanja 1955. godine sve do danas kompanija Galenika-Fitofarmacija je prepoznatljiva po kvalitetu, stručnosti i pouzdanosti, razvijajući sve vreme partnerski odnos sa domaćim poljoprivrednim proizvođačima kako bi se svake sezone ostvario zajednički cilj-povećanje prinosa u poljoprivredi.

Dva nova preparata na tržištu Rusije - Foto: Pixabay

Poslovna politika preduzeća je da se nastup na tržištu prilagodi zahtevima i potrebama tržišta, kao i da se poljoprivrednicima neprestano prenose stručna saznanja u primeni novih sredstava za zaštitu bilja i do današnjih dana svoju strategiju razvoja bazira na stalnom unapređenju svoje ponedu i proširenju palete proizvoda. Tokom dugog niza godina, kompanija svojim poslovanjem potvrđuje svoju sposobnost da se nosi sa ozbljnim izazovima u dinamičnom okruženju koje ova delatnost donosi. Vizija kompanije je da:

„Teži da dostigne performanse poslovanja kakve imaju savremeni evropski formulateri sredstava za zaštitu bilja i da poveća svoj izvozni potencijal.“

Preparate Galenike-Fitofarmacije danas koriste poljoprivrednici u 19 zemalja EU, ali i Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Severne Makedonije, BiH, Albanije, Moldavije.

  • 2010. godine kompanija Galenika – Fitofarmacija donosi stratešku odluku o razvoju i registraciji proizvoda u zemljama EU
  • 2016. godine kompanija dobija prve registracije u zemljama EU (Talisman, Plamen, Harpun)
  • 2016-2021. godine kompanija ulaže značajne resurse u razvoj više proizvoda i registracija u zemljama u EU i van EU
  • 2021. godine kompanija poseduje 13 proizvoda sa EU dosijeom, 125 različitih nacionalnih registracija i prisutni smo u 25 država od toga 19 u EU i 6 van EU
  • 2021. godine kompanija dobija i registracije za proizvode Talisman i Plamen za tržište Rusije

Kompanija GALENIKA-FITOFARMACIJA je dobila svoje prve dve registracije proizvoda na tržištu Ruske Federacije. Herbicidi Mural® (a.m. dikamba) i Talisman® (a.m. nikosulfuron) su registrovani za primenu u usevu kukuruza. Time je kompanija ostvarila svoj cilj, da visokokvalitetne proizvode plasiramo širom sveta.

Nakon višegodišnjih ispitivanja svojstava i karakteristika herbicida Mural® i Talisman®, koje su radili ovlašćeni instituti u Rusiji, dobijene su registracije za ove proizvode kao potvrda kvaliteta.

U toku je proces ispitivanja za još proizvoda kompanije GALENIKA- FITOFARMACIJA u Ruskoj Federaciji, tako da kompanija u narednom periodu planira da proširi svoj portfolio.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica