Feromonske klopke olakšavaju praćenje brojnosti insekata u voćnjaku

Feromonske klopke olakšavaju praćenje brojnosti insekata u voćnjaku

Pre tretiranja voćnjaka treba znati brojnost i vrstu insekata koje mogu da naprave potencijalnu štetu. Praćenje sitnih insekta nije lak posao, pa se to često obavlja putem feromonskih klopki. Dobijeni podaci olakšavaju integralnu zaštitu i mogu dovesti do smanjivanje upotrebe pesticida.

Ilustracija: Insekti na voću - © Pixabay

Iako insekti imaju čulo vida, za pronalaženje interesantnih objekata oni se najviše oslanjaju na čulo mirisa. Feromoni su seksualni mirisi i najčešće privlače samo jednu, tačno određenu vrstu. U prirodi jedinke ispuštaju feromone kako bi se pronašle zbog reprodukcije. Veliki broj insekata koji mogu biti štetni su malih dimenzija i veoma su pokretljivi, pa je njihovo traženje veoma mukotrpan posao. Klopka ovde znatno olakšava posao, a jedna klopka služi za praćenje samo jedne vrste.

Adekvatnom primenom klopki mogu se dobiti veoma korisni podaci kao što su pojava, brojnost i dinamika pojave onih vrsta koje mogu naneti štetu. Kada se ovi podaci kombinuju sa podacima o temperaturama koje pogoduju razvoju insekata, dobija se informacija koja olakšava integralnu zaštitu i sprovođenje antirezistentne strategije korišćenjem različitih insekticida. 

Osnovni delovi feromonske klopke su mamak, klopka i lepljiva ploča. Mamak, odnosno feromon, može se naći na plastičnom, gumenom nosaču ili je u cevčici, ampuli. Mamak ne sme doći u kontakt sa kožom, jer se feromoni mogu pomešati ili obrisati, pa privlačenje određene vrste neće biti adekvatno. Dužina trajanja mamaka zavisi od proizvođača, ali se obično kreće u rasponu od četiri do osam nedelja. Pošto otpuštanje mirisa zavisi najčešće od temperature, ukoliko su temperature visoke, feromone treba češće menjati. Ukoliko su temperature niže, mamak može da se koristi nešto duže, ali ne duže od vremena koje preporučuje proizvođač.

 Isnekt - © Pixabay

Klopka je obično od plastike, različitog oblika i može se koristiti više puta, ponekad i više godina. Lepljive ploče zavisno od proizvođača i brojnosti mogu se upotrebljavati različito vreme. Najčešće je preporučeni period zamene lepljivih ploča na sedam do četrnaest dana ili kad se ulovi veći broj primeraka. Ukoliko je klopka namenjena za praćenje brojnosti leptira, oni najčešće jako lepršaju krilima, pa ljuspice sa krila umanjuju efikasnost lepka. Neki proizvođači, zavisno od vrste koja se hvata preporučuju zamenu lepljive ploče nakon ulova 15 ili 50 primeraka.

Uvek je preporuka da se u jedan voćnjak ili kod jednog proizvođača postave dve klopke za jednu vrstu. Ukoliko se prati veći broj vrsta, razmak između feromona za različite vrste mora biti najmanje 20 metara. U voćnjake veličine do 5 hektara se postavljaju dve klopke. Ukoliko je voćnjak veći preporučuje se upotreba jedne klopke na svakih 5 hektara.

Ukoliko jedan voćar ima više manjih parcela preporučuje se upotreba jedne klopke na svakoj parceli ili najmanje dve parcele. Stabla na kojima se postave klopke je najbolje obeležiti bojenjem debla ili trakom sa jarkom bojom. Mesto postavljanja klopke zavisi od vrste i treba poštovati preporuke proizvođača. Tako kod jabukinog smotavca, klopka treba postaviti na visini 2 do 2,5 metara, obavezno na gornjoj trećini stabla, na rubu krošnje.

Neki od nedostataka feromonskih klopki su privlačenje insekata iz drugih voćnjaka i sa drugih parcela, a takođe su osetljive na loše vremenske uslove, te njihovo dejstvo može biti umanjeno, tako da u primeni zaštite voćnjaka treba obratiti pažnju na fizičko pozicioniranje same klopke. Klopku treba zaštititi od kiše. 


Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 

Autor: Dipl. inž. Nedeljković Siniša

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica