Efikasno rešenje za uspešno SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE ‒ Preparat Furioso

Efikasno rešenje za uspešno SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE ‒ Preparat Furioso

Mnogi stručnjaci često spominju fazu cvetanja kao jednu od najlepših faza u razvoju voćaka. U narednom periodu, posle velikih temperaturnih kolebanja, voćnjaci ulaze upravo u tu fazu i zbog toga je obavezno obratiti pažnju na sledeće probleme.

Tokom cvetanja počinje proces oplodnje. U ovom procesu ključnu ulogu igraju pčele i vrlo je važno obratiti pažnju na njihovo očuvanje u narednim danima. To podrazumeva značajna usmerenja u zaštiti bilja s ciljem da se istovremeno sačuvaju i pčele.

Kako navodi dipl.ing. Ivan Nikić, sada je pravi trenutak da se u zasadima kruške osmisli i sprovede adekvatna strategija za suzbijanje kruškine buve. Na koji način se najefikasnije zaštititi? Značajnu poteškoću prave novonastale regulativne mere zbog kojih je broj insekticida koji su na raspolaganju daleko manji nego u prošlim godinama.

Furioso kao savremeno rešenje protiv kruškine buve

Kompanija Galenika Fitofarmacija iz svoje ponude izdvaja preparat Furioso, koji pokazuje veliku efikasnost u suzbijanju kruškine buve.

“Aktivna materija ovog preparata je spirotetramat, i svojim dejstvo mremeti presvlačenje insekata i polaganje jaja. Njena značajna karakteristika je dvosmerna sistemičnost, na osnovu koje može da zaštiti i najskrivenija mesta na kojima se insekti hrane, a istovremeno pokriva i svaki novi porast u narednim nedeljama, posle primene”, navodi Nikić.

Preporučen period za primenu je faza intenzivnog vegetativnog porasta nakon cvetanja, pošto se tada najbolje translocira u celoj biljci.

Pošto se preporučeni preparat pokazao efikasan i u suzbijanju krvave vaši jabuke, još jedna novost iz kompanije Galenika Fitofarmacija je da je u ovom trenutku aktivan proces registracije preparata Furioso i za upotrebu protiv krvave vaši.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica