Custodia – zaštita pšenice i ječma od prouzrokovača gljivičnih oboljenja

Custodia – zaštita pšenice i ječma od prouzrokovača gljivičnih oboljenja

Ozime strnine su se pred kretanje prolećne vegetacije nalazile u veoma dobrom stanju. Velike količine padavina prošle jeseni doprinele su dobrom nicanju i većina parcela je bila u dobroj kondiciji, sa dobrim bokorom, odnosno zadovoljavajućom gustinom useva. Trenutno je na većini terena širom naše zemlje prisutan nedostatak vlage u zemljištu, ali uz prognozu padavina koje se očekuju tokom sledeće nedelje možemo se nadati osveženjima u ataru.

Zaštita pšenice i ječma

Podsećamo proizvođače da sa porastom temperature treba da obiđu svoje njive i utvrde zdravstveno stanje useva, kao i prisutnost, brojnost i vrstu korova. Na napred navedeno više faktora ima uticaj, među kojima su temperatura, vlažnost i gustina useva.

Da bismo znali kako da tretiramo biljku i da se ponašamo prema njoj na pravi način moramo shvatiti prvo kako biljka funkcioniše. Svaka iz zemljišta usvaja vodu i hranjive materije koje su u mineralnom obliku. Te hranjive materije dolaze u list i u listu u procesu fotosinteze se pretvaraju u organsku materiju koja se kao takva dalje prenosi u klas i u klasu se formira zrno.

Od toga nam zavisi visina i kvalitet prinosa.

Šta je važnije zaštititi list ili klas kod pšenice? Zaštita je od jednake važnosti. Ne možemo zanemariti ni list, ali isto tako ne možemo zanemariti ni klas.

Da bismo kvalitetno zaštitili list kod pšenice od najznačajnijih bolesti (rđe, pepelnice, sive pegavosti lista) i klas od (fuzarioza i sive pegavosti klasa) moramo izabrati kvalitetan preparat i pravovremeno ga primeniti.

“Kompanija ADAMA je u tu svrhu pripremila preparat nove generacije u našoj paleti koji se zove Custodia® koji ima dve aktivne materije tebukonazol i azoksistrobin . To su aktivne materije iz dve različite hemijske grupe, a to nam je važno jer gljivica ne može proizvesti rezistentnost na ovakve dve aktivne materije. Zato je primena ovog preparata sigurna, koja nam daje zdrav usev”, govori Dejan Jovanović – regionalni predstavnik za severni i srednji Banat

Kako primeniti Custodiu u pšenici?

Na pojavu bolesti u usevu pšenice najveći uticaj imaju klimatski faktori i osetljivost gajene sorte. Većina proizvođača koji žele da dobiju visoke prinose pšenice rade dva (neki i više) tretmana u borbi protiv bolesti. Od bolesti koje se javljaju ranije u proleće najznačajnije su: siva pegavost lista i klasa (Septoria tritici), pepelnica (Erysiphe graminis), razne vrste rđa (Puccinia spp.).


“Ako koristimo Custodiu za zaštitu lista primenjujemo je u dozi od 0,8l/ha, a ako je koristimo za zaštitu klasa u dozi 1 l/ha. Kod zaštite lista, moramo znati da ne sme da se pojavi više od 5-10% obolelih biljaka na parceli, jer ako pravovremeno reagujemo tada i čuvamo biljku”, napominje Jovanović.

Primena u ječmu

Kod ječma najopasnije bolesti predstavljaju mrežasta pegavost lista, sočivasta pegavost lista i žuto-mrka pegavost lista. Zato se preporučuje da se na vreme uđe u polje i istretira biljka, kako bi ječam ostao što duže zdrav.

“Ako postoji potreba, pre samog klasanja kada se pojavi zastavičar može se još jednom odraditi tretman ječma kako bi se zadržao zdrav zastavičar, da bi klas mogao da se razvije kako treba i da nalije svoje zrno”


U čemu je prednost Custodie?

To je noviji preparat, nema opasnosti od rezistentnosti, jedna od aktivnih materija utiče na “zeleni efekat” biljke time što pojačava aktivnost stoma, pojačava fotosintetičke procese, a samim tim biljka bolje usvaja vodu i hraniva iz zemljišta čime produžava svoju vegetaciju, a svakim danom duže vegetacije biljka postiže veći i kvalitetniji prinos.

Za čiste i zdrave parcele koristite Custodiu.


Sponzorisani članak, Adama

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica