BUŠI PLOD i oštećuje voće! – Kako da znate da je SMRDIBUBA u vašem voćnjaku?

BUŠI PLOD i oštećuje voće! – Kako da znate da je SMRDIBUBA u vašem voćnjaku?

Veoma opasna štetočina po voćarske zasade – smrdibuba ima usni aparat za bodenje sisanje. Ona samim tim probija kroz plod i ulazi unutra njega. Na površini ploda pored tih mesta koje ona buši se pojavljuju se i bele pegice koje se vremenom spajaju i ti plodovi nisu više za upotrebu ili im je smanjena tržišna vrednost. Kod leske može doći do totalnog deformiteta ploda pa samim tim naravno da takav plod ne može dalje da ide u prodaju.

Kakve štete prave smrdibube?

Smrdibube se hrane se plodovima ostavljajući trag. Ako napadnu u ranim fazama razvoja može da dođe do deformacije i do toga da se obrazuju zaraženi ili zakržljali plodovi čak i deformisani plodovi. A postoji jedan simptom koji je vezan baš za ovu braon mramorastu stenicu koji se pojavio na jabuci i koji se zove “cat face”.

Dakle gde jabuka bude tako iz deformisana na da ima oblik mačijeg lica. Kada se ogule takve jabuke kada se skine ona kožica i onda se vidi tkivo koje je ustvari oštećeno od strane stanice tokom ishrane. Jer ona ima taj aparat za bodenje i sisanje koji bode i onda oštećuje celeste zidovi i plod praktično, objasnila nam je profesorka Aleksandra Konjević sa Poljoprivrednog fakulteta.

Dipl.inž. Marija Kolundžija kaže da smrdibuba napada plod buši ga i u njega ispušta te svoje enzime, plod postaje “kvrgav”. Kada zagrebete ispod površine ploda unutra su neke tamne pege, koje jabuku onda čine nepoželjnim proizvodom za kupce i ona više nema tržišnih vrednosti.

smrdibuba na leski

 

Kako se boriti protiv smrdibuba?

Kontrola brojnosti smrdibuba može da se vrši i potrebno je vršiti što pre kada se primete ove jedince. Onog momenta kada su larve ispile iz jajeta, najosjetljivije su larve tada treba pokušati da da ih pronađete. To su stvari koje se vrlo lako vide, ne treba mikroskop ne treba vam nikakva druga oprema. Znači onog momenta kada imamo larve prve generacije u voćnjaku naravno treba da ih suzbijamo odmah jer su one tada osetljive i masa aktivnih materija na njih može lako da deluje. S

tenice nisu stari neprijatelje, stanice su nove ne za nas nego iza druge regione i druge zemlje. Nema potrebe poznavati biologiju stenica, dovoljno je pratiti jajenje legla i suzbiti na vreme.


Što se tiče tehnike kontrole plodnosti stenica, italijanska iskustva pokazuju da se tretiranje jaja najefikasnije pokazalo. Dakle da bi se izbeglo konstantno tretiranje da bi se smanjilo trošenje novca za kupovinom preparata i same proizvodnje uz veliki broj tretmana koji ponekad mogu da budu zaista nedovoljno efikasni.

Jedino efikasan način jeste delovanje na parazita na jaja stenica. A postoje 2 vrste parazita koji su prirodni neprijatelji stenica, koje su takođe poreklom iz Kine, i zato ona u Kini ne predstavlja ozbiljan problem i ozbiljnu štetnu vrstu.

Jer kad je jedna vrsta insekta dovoljno dugo na nekom područuju, pored nje se razviju i oni paraziti koji je mogu zaustaviti i delovati na nju. S obzirom na to da je ona još uvek novi insekt na našem regionu, stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta rade na tom pronalaženju prirodnih neprijatelja-parazita za ovog štetnog insekta.


Dipl.inž. Nikola Andrejev ističe da se brojnost stenica povećava iz godine u godinu. Uslovi za razmnožavanje joj odgovaraju. Biljke koje gajimo joj odgovaraju tako da ćemo u nekom trenutku morati svi da pristupimo vrlo ozbiljnom rešavanju problema. Ovo će biti vrlo ozbiljno štetočina, odnosno već sada jeste.

oštećen plod jabuke u lišću


Za određene druge kulture još uvek nije procenjena šteta. Problem sa poljoprivredne proizvođače je što neki od njih još uvek ne prepoznaju kada je narušen kvalitet njihovih plodova. Za jabuku je važno da zadovolji i esteske standarde da bi izašla na tržište. Ali stenice deluju i na kvalitet plodova jabuke, koji s može videti tek kasnije ispod same kore ove voćne vrste. Kada do toga dođe, sav rod je pod znakom pitanja.

Ono što sad sledi jer smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, a to je situacija dakle visoke brojnosti, na nekim je inače izuzetno visoke brojnosti. Ali u svakom slučaju prisutnosti na čitavoj teritoriji naše zemlje.  Mislim da bi ove sad već bila potrebna akcija proizvođača ili više udruženja proizvođača ili rešenje na nivou Ministarstva. Ono što je potrebno jeste rešenje za sve poljoprivredne proizvođače, da se prostor zaštiti i obezbedi sigurna poljoprivredna proizvodnja svih ovih kultura koje se nalaze u opasnosti od ovog štetnog insekta.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica