Aktuelni pregledi zasada višnje, trešnje i maline i preporuke PIS-a za ovaj period

Aktuelni pregledi zasada višnje, trešnje i maline i preporuke PIS-a za ovaj period

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja objavila je najnovije analize nastale vizuelnim pregledima zasada višnji, trešnji i malina. A u skladu s tim i preporuke kako reagovati u predstojećem periodu.

PIS obaveštava da se zasadi višanja i trešanja nalaze u fazama od plodnik raste do faze drugo opadanje plodova.

“Laboratorijskim pregledom apotecija gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje registrovano je prisustvo zrelih askospora u do 60% apotecija. Sa višednevnim kišnim periodom koji se najavljuje od srede za područje cele zemlje postoji visok rizik od oslobađanja askospora i ostvarenja infekcije lisne mase pomenutim patogenom”, navode iz ove službe i upozoravaju da su ovakvi vremenski uslovi povoljni i za infekciju patoegnom pouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća.

Mere zaštite koje PIS preporučuje podrazumevaju primenu fungicida na bazi aktivne materije dodin: Agrodin 65 WP u koncentraciji 0,1%.

U zasadima ovih voćnih vrsta takođe je registrovano prisustvo crne trešnjine lisne vaši, za koju je preporučena primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid: Kestrel ili Afinex u koncentraciji 0,025% (u zasadima višanja) ili Zlatospilan u koncentraciji 0,025% (u zasadima trešanja).

Preporuke za zaštitu zasada maline

Kako iz Prognozno-izveštajne službe objašnjavaju, najavljene padavine mogu stvoriti uslove za pojavu najznačajnijeg patogena maline u našoj zemlji – ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline.

“U cilju zaštite od ovog patogena, pre najavljenih padavina,  proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan, Merpan, Metod 48 SC) u koncentraciji 0,25%”, navodi PIS.


Preporučen je i pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i ako se primeti njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Karate zeon, Kozak) u dozi 0,2 – 0,3 l//ha.

Iz PIS-a stiže i podsetnik da u toku cvetanja nije dozvoljena primena insekticida.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica