AGRESIVNI KOROVI NA NJIVI? – Jednim potezom ih se rešite!

AGRESIVNI KOROVI NA NJIVI? – Jednim potezom ih se rešite!

Preparat Agil je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevu šećerne repe, soje, suncokreta, krompira, uljane repice, graška i mnogih drugih kultura.

Ovaj preparat je apsolutno jedinstven na tržištu i odlikuje ga veoma brzo usvajanje od strane korovske biljke i ima izraženu agresivnost na korove. Vreme usvajanja preparata je veoma kratko već jedan sat nakon tretmana preparat je usvojen sto posto. Već šest sati nakon usvajanja tretmana korovska biljka prestaje sa razvojem, a 2 nedelje nakon tretmana imamo totalnu nekrozu i uništenje korovske biljke.

Preparat Agil je veoma efikasan za suzbijanje rizomskog divljeg sirka u usevu šećerne repe iz razloga što je vreme primene preparata veoma kratko. Međutim potrebno je sačekati da divlji sirak iznikne iznad nadzemnih delova lisne mase šećerne repe. To je veoma veoma kratko vreme do pojave generativnih faza odnosno isključenja sirka. U tu svrhu je najbolje koristiti preparat Agil zbog njegove izražene efikasnosti i agresivnosti na divlji sirak.

Optimalna temperatura za primenu preparata Agil je između 8 i 25°C. Proizvođači treba da znaju da ukoliko rade tretmane u toplijim vremenskim uslovima da je važno da te tretmane rade u kasnim večernjim satima. Doza primene preparata za jednogodišnje travne korove je 8 litra po hektaru, a za višegodišnje travne korove 1 litar po hektaru. Proizvođači treba da znaju da se ovaj preparat koristi u propisanim dozama i da deluje na korove i da nema potrebe za povećavanjem doza.

Proizvođač Đura Kucurski iz Stapara kaže da su radili tretman sa Agilom pre 4 – 5 dana i sada sirka više nema znači. Totalno je sasušen. Tretmane su radili na vreme kada je sirak je bio mali i tek provirio iz šećerne repe, a sad je pretvoren u prah. Agil je korišćen u dozi primene od jednog litra po hektaru. Što znači maksimalna doza maksimalan učinak. Ovaj preparat koriste otkad se Agil pojavio na tržištu.

Primenom preparata Agil proizvođači dobijaju efikasno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevu šećerne repe i drugim kulturama. Samim tim se obezbeđuje da u narednom plodoredu u narednom usevu postoji manji pritisak travnih korova.

ADAMA

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica