Velike štete u vinogradarstvu moguće od sive truleži

Velike štete u vinogradarstvu moguće od sive truleži

Parazit Botrytis cinerea prouzrokuje sivu trulež plodova, a u našim proizvodnim uslovima najveće probleme pravi u vinogradarstvu jer izaziva sivu trulež grožđa.

Grožđe - © Pixabay

Parazit napada list, mladare i bobice vinove loze. Najveću štetu siva trulež čini na grozdovima koji dozrevaju, gde se na bobicama u vreme sazrevanja pojavljuju pege mrke boje koje se proširuju i zahvataju celu površinu bobice. Ispod pege koža se lako skida a površinsko tkivo razmekša. Ukoliko je u tom periodu suvo vreme napadnute bobice ostaju smežurane dok u uslovima povećane vlažnosti na njima se pojavljuje pepeljasto-siva navlaka.

Zaraza se najčešće ostvaruje na mestu spajanja bobice sa peteljkom. Na tim mestima dolazi do pucanja bobice, naglog nalivanja sokova i međusobnog potiskivanja bobica što dovodi do pojave kapljica soka koje predstavljaju pogodan supstrat za razvoj parazita. Mehaničke povrede i ozlede bobica od insekata povećavaju nivo širenja zaraze.

Kako se vinova loza nalazi u fazi dodirivanja bobica, a nestabilne vremenske prilike koje se najavljuju i značajne količine padavina u proteklom periodu, pogoduju daljem razvoju i širenju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pa je neophodno nastaviti sa zaštitom protiv ovih patogena, ali u ovoj fazi vinova loza je osetljiva i na prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida na bazi a.m. pirimetanil (Pyrus 400 SC, Pehar), ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG), fenheksamid (Teldor 500 SC) i dr. u cilju preventivnog suzbijanja sive truleži grožđa.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: dipl. inž. zaštite bilja Dragana Urošević,

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica