Zeleni krovovi na zgradama dobri za psihu i zdravlje

Zeleni krovovi na zgradama dobri za psihu i zdravlje

U cilju što veće mere oplemenjavanja gradske sredine u velikim gradovima, javila se potreba da se ozelene svi raspoloživi prostori unutar stambenih kompleksa. Između ostalih, ozelenjavanje ravnih krovova ili velikih terasa određeno je statičkim pravilima, odnosno sposobnošću podloge da nosi određenu masu zemlje i biljaka. Kako armirano-betonske konstrukcije u većini slučajeva to i obezbjeđuju, formiranje većih ili manjih vrtova na terasi ili krovu danas je sve češća pojava u većim gradovima.

Zeleni krovovi - © Pixabay

Upotreba ravnih krovova na velikim stambenim zgradama pružila je mogućnost za stvaranje vrlo specifičnih, individualnih, ali i zajedničkih površina oplemenjenih biljkama. Pored toga što povećavaju površinu rekreativnog prostora unutar velikih stambenih kompleksa, poboljšavaju sanitarno-higijenske i mikroklimatske karakteristike gradske sredine.

Podela

Uopšteno, krovne vrtove delimo na ekstenzivne i intenzivne. Ekstenzivni zeleni krovovi su lagani, ne zahtevaju puno nege i obično nisu namenjeni aktivnom korišćenju. Najčešće su zasađeni biljkama otpornim na sušu (Sedum ssp., Sempervivum ssp.) koje opstaju u samo 6-15 cm supstrata i žive od kišnice. Intenzivni krovni vrtovi funkcionalno su i estetski slični klasičnim vrtovima i namenjeni su intenzivnom korišćenju. U zavisnosti od projekta, u intenzivnom krovnom vrtu može se saditi drveće i grmlje, urediti travnjak ili povrtnjak, popločati terasa ili izgraditi fontana, a sve zahteva redovno navodnjavanje i održavanje.

Uređenje dvorišta: Kako da sakrijete neugledne površine

Neke od tehničkih karakteristika

Osnovne tehničke komponente svakog krovnog vrta su vodo-nepropusna membrana, zaštita od korenja, drenažni i vodonosni sloj, supstrat i biljke. Prilikom formiranja prvi i najvažniji korak je utvrditi statičku stabilnost ravnog krova ili terase, jer dubina zemljišta 45-60 cm u nakvašenom stanju sa odgovarajućim biljkama ima težinu 400-500 kg/m2. Dalje, pitanje izolacije, drenaže, kao i oticanje suvišne vode su veoma bitni elementi i treba ih rešiti na najbolji mogući način, što zavisi od veličine (površine) vrta i materijalnih mogućnosti.

Čistači vazduha - © Pixabay

Funkcije

U zavisnosti od dizajna, krovni vrtovi zadržavaju 50-90% atmosferskih padavina, čime se smanjuje opterećenje kanalizacionog sistema. Zelene površine vertikalnih i krovnih vrtova osvežavaju vazduh, čime povoljno utiču na mikroklimu grada i uopšte na kvalitet života u urbanom prostoru. Osim mikroklimatskog, zelene površine krovnih i vertikalnih vrtova imaju i pozitivan energetski učinak, snižavajući temperaturu leti i štedeći energiju zimi, što povoljno utiče na troškove grejanja i hlađenja, odnosno klimatizacije objekta. Bilo da se radi o horizontalnim krovnim ili vertikalnim zidnim površinama prekrivenim biljnim materijalom, one pozitivno utiču na filtriranje vazduha, odnosno prašine i ostalih štetnih materija, a znatan je uticaj i na redukciju buke. O psihološkim funkcijama da i ne govorimo.

Česte štetočine koje napadaju tuje


Specifičnost uslova sredine za rast i izbor biljaka

S obzirom na posebne ekološke i životne uslove koji vladaju na krovovima, značajan je pravilan izbor biljnog materijala. Ograničena dubina supstrata, visoka insolacija, suša, vetar i visoke temperature su karakteristike koje mogu podneti samo određene biljne vrste. Izbor uopšte, treba da se vodi prema vrstama koje su vrlo otporne na ekstremno visoke temperature, vetar i sušu, slabih zahteva za održavanjem, trebaju vrlo malo navodnjavanja i prihrane.

Kako da uspešno odgajite i oblikujete bršljan

Biljke sa ograničenom dubinom supstrata zahtevaju češće zalivanje, usled čega nastaje i spiranje hranjivih materija, pa ih je zbog toga potrebno češće i prihranjivati. Važna je zaštita od izmrzavanja, jer tanak sloj zemljišta ih nedovoljno štiti od mraza. Zbog izloženosti vetru treba da se adekvatno ankeruju (učvrste). Razne vrste puzavica su čest i veoma koristan element ovakvih vrtova. Morfološke karakteristike ovog tipa zelenila omogućavaju prepokrivanje mnogo većih površina od drugih.


Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Autor: Davor Lahovski, mr inž. pejzažne arhitekture i hortikulture


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica