Lekovito i začinsko bilje godišnje se izveze u vrednosti od 14 miliona evra

Lekovito i začinsko bilje godišnje se izveze u vrednosti od 14 miliona evra

Prema poslednjim procenama Srbija na godišnjem nivou izveze više od 3.000 tona lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja čija vrednost iznosi preko 14 miliona evra. Sa druge strane prema informacijama Privredne komore Srbije u 2017. godini pod lekovitim biljem bio je zasejan svega jedan procenat obradivih površina. To je malo s obzirom da je naša zemlja veoma povoljna za gajenje i sakupljanje ovog bilja, a i ima dugu tradiciju gajenja.

Lekovito, začinsko i aromatično bilje - © Pixabay

Kako saznajemo od našeg sagovornika Dr Vladimira Filipovića sa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ to su uglavnom porodična preduzeća koja pripadaju sektoru mikro i malih preduzeća i manji broj srednjih preduzeća. Prema poslednjim procenama u našoj zemlji se oko 70 preduzeća, zadruga i udruženja bavi  proizvodnjom, preradom, pakovanjem i plasmanom lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

„Ako u proseku uzmemo da je po jednom subjektu angažovano oko petnaestak ljudi, dolazimo do cifre od oko 1.000 ljudi koji su tokom cele godine angažovani na različitim poslovima u vezi sakupljanja, proizvodnje, otkupa, prerade, pakovanja i plasmana lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Kada se tome doda i broj sakupljača od oko 4.500, dolazimo do ukupne cifre od 5.500 ljudi koji žive od ove delatnosti“, kaže Dr Vladimir Filipović.

Lekovito, začinsko i aromatično bilje - © Pixabay

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zasejane površine pod lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem u 2017. godini iznosile su 1.900 ha. S druge strane prema podacima Grupacije proizvođača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja Privredne komore Srbije lekovitim biljem u Srbiji je u toku 2017. godine zasejano 2.347 hektara ili jedan procenat obradivih površina, što je malo s obzirom da imamo dugu tradiciju gajenja i sakupljanja ovog bilja.

Deo proizvedenog bilja plasira se na inostrana tržišta, tako da Srbija na godišnjem nivou izveze više od 3.000 tona lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja čija vrednost iznosi preko 14 miliona evra. Najviše se izvozi u Nemačku. Vrednost izvoza u ovu zemlju je oko 8,8 miliona dolara, a osim Nemačke izvozimo u Mađarsku, Hrvatsku i zemlje potpisnice CEFTA sporazuma, posebno u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Deo se izveze i u Švajcarsku, Kinu, Vijetnam pa i SAD.

 


Sagovornik: Dr Vladimir Filipović sa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica