Svet poljoprivrede Prodavnica

U ponudi bilo preko 150 grla jagnjadi na stočnoj pijaci u Kragujevcu | Cene stoke

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bila su skuplja jagnjad, jer su se najčešće mogle pazariti za 250 din/kg. U ponudi je bilo preko 150 grla.

Cene tovne junadi, teladi i tovnih bikova

Na pijaci žive stoke u Užicu je došlo do pada prodajne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. U klanicama na području šumadijskog regiona je tokom protekle sedmice evidentiran pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 400 din/kg i rast otkupne cene tovne junadi.

Cene prasadi i tovnih svinja

Rast prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je na stočnoj pijaci u Čačku. Dominirao je iznos od 230 din/kg. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta evidentiran je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 250 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 165 din/kg. Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/ kg.

Cene jagnjadi i ovnova za priplod

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bila su skuplja jagnjad, jer su se najčešće mogle pazariti za 250 din/kg. U ponudi je bilo preko 150 grla. Rast cene jagnjadi evidentiran je na stočnoj pijaci u Loznicii u nedelji za nama. Jagnjad su u proteklom periodu bila skuplja i na stočnoj pijaci u Užicu, pošto su se najčešće mogla pazariti za 250 din/kg.

Komentari