Za vas saznajemo: Ko ima pravo da konkuriše za podsticaje u stočarstvu

Ko ima pravo da konkuriše za podsticaje države u stočarstvu i na koji način se zainteresovani mogu prijaviti definisano je novim pravilnikom koji je stupio na snagu.
 

Ko sve može da konkuriše za podsticaje u stočarstvu - © Pixabay

Pravilnikom se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave, bikove, ovce, ovnove, koze, jarčeve, krmače, nerastove, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaje mogu dobiti oni sa dve krave, oni sa 300 mlečnih krava, a izuzetno u 2017. godini, pravo na podsticaje imaju i oni sa više od 300 mlečnih krava.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, i to od 21. marta do 31. jula tekuće godine; od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Više o uslovima konkurisanja saznajte u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

PDF PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJA U STOČARSTVU.PDF

Komentari