U opštini Aranđelovac najpogodnije je gajenje domaćih rasa ovaca

U opštini Aranđelovac najpogodnije je gajenje domaćih rasa ovaca

Od sedam opština Šumadijskog okruga, aranđelovačka je zbog plodnog i brdovitog područja najpogodnija za ovčarstvo. Stručnjaci kažu da je zbog velikih površina pod pašnjacima ovčarstvo pogodnije za ovaj kraj nego neka druga vrsta stočarstva.
 

Ovce i jaganjci - © Foto: Biljana Nenković

 

Goran Joksić, stručni saradnik za stočarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj službi u Kragujevcu, navodi da je Aranđelovac mnogo bolji za ovčarstvo nego za govedarstvo ili intenzivnu ratarsku proizvodnju.
 

Nova fabrika u Rekovcu – šansa za ovčarstvo i kozarstvo

Pored ravnice ili plodnog zemljišta sa ratarskim kulturama, ovcama još više prijaju brdovita područja. To je ekstenzivna životinja. Ona ne može da živi u zatvorenom prostoru a da se domaćinu to isplati. Ovca traži veliki prostor. Naravno, traži kvalitetnu hranu, ali prvenstveno ispašu“, kaže Goran Joksić.
 

Goran Joksić, PSSS Kragujevac - © Foto: Biljana Nenković

Pored ishrane ovaca, ovaj stručnjak kaže da je važan i rasni sastav kao jedan od važnijih parametara u ovčarstvu u Srbiji. On savetuje da su za ovo područje, pored Virtemberga koji se dosta gaji u poslednje vreme, za Šumadiju idealne autohtone rase, poput Pramenke ili Sjeničkog soja.
 

Ko čuva ovce, taj ima i novce!


Sjenička oplemenjena ovca ima odlične karakteristike. Ima svega 17 procenata kostiju, u odnosu na Virtemberg ovcu koja ima 27. Kvalitet mesa je odličan, može se reći i bolji od Virtemberga, rase koja se kod nas gaji možda više iz pomodarstva. Karakteristike tovnih svojstava su takođe dobre kod Sjeničkog soja. Moja preporuka je da se okrenemo autohtonim i našim oplemenjenim rasama. Virtemberg je za naše uslove možda malo neekonomična ovca, jer dosta jede. Može se reći da joj je potrebno hrane za manju kravu. Sjenička oplemenjena ovca lako izdržava naše vremenske uslove. Ne traži specijalnu ishranu i opstaje u skromnim uslovima“, navodi Joksić.
 

Pored Virtemberga, koji se dosta gaji u poslednje vreme, za Šumadiju idealne autohtone rase ovaca, poput Pramenke ili Sjeničkog soja.


Podsećamo da stočari mogu da ostvare subvencije za gajenje ovaca. Za posedovanje preko deset umatičenih grla vlasnik može da dobije 7.000 dinara po ovci. Joksić kaže da u poređenju sa subvencijama nekih bogatijih zemalja, to nije mali novac.
 

Ovčarstvo u Srbiji oživljava svoju staru slavu!


Nije cilj samo povećati broj ovaca u zemlji, već unaprediti ovčarstvo i gajiti ih na savremen način. Sadašnji broj ovaca u državi je nedovoljan za nas, a kamoli za izvoz. Zadatak savetodavne službe u Kragujevcu je da kroz edukaciju ovčara u celoj Šumadiji unapredimo proizvodnju“, dodaje Joksić.
 

Ovce i jaganjci - © Foto: Biljana Nenković

Prema podacima zavoda za statistiku, u Srbiji je trenutno oko 1.7 miliona ovaca. Oko 270.000 je u Vojvodini, a ostatak u južnoj i centralnoj Srbiji. U ovčarstvu prednjači zlatiborski kraj sa približno 240.000 ovaca. Zanimljivo je da se svega dvadesetak hiljada grla nalazi na farmama, a ostatak u posedu privatnih gazdinstava.

Sagovornik: Goran Joksić, savetodavac za stočarstvo u PSSS Kragujevac
Foto: Biljana Nenković 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica