HROMOST KRMAČE štetno utiče i na prasad

HROMOST KRMAČE štetno utiče i na prasad

Hromost je važan problem među uzgajivačima svinja, jer značajno menja fiziologiju i ponašanje krmače. Krmače koje pate od ovog problema često doživljavaju bol, i primetna su odstupanja u njihovom ponašanju. U nedavnoj studiji, istraživači su otrkili kako to utiče na prasad.

hromost-krmače

Slično kao što povrede papaka kod krava značajno utiču na njihovu mlečnost, tako hromost krmače može uzrokovati brojne probleme krmači, ali i prasadi.

Stručnjakinja za zdravlje i dobrobit svinja, dr Monique Pairis Garcia, ističe potencijalne dugoročne posledice nepružanja odgovarajuće nege krmačama. Tako hromost ima značajan uticaj na ekonomsku isplativost uzgajanja jer utiče na reproduktivno zdravlje i dugovečnost krmača. A gubitak krmače naravno vodi do direktnog ekonomskog gubitka.

Čak oko 15% krmača ode iz uzgoja zbog hromosti. Istraživači su razmatrali šta to znači za prasad i da li zdravstveno stanje krmače utiče ne samo na prasad pri rođenju, već i kasnije u životu?

Rezultati istraživanja: Uticaj hromosti krmače na prasad

Rezultati studije ukazuju na to da hromost kod krmača utiče na težinu prasadi pri rođenju, ali i njihovo ponašanje, te na šansu njihovog preživljavanja.

Naime, prasići rođeni od hromih krmača pokazali su veći broj kožnih lezija i agresivnih interakcija sa drugim prasićima.

To ukazuje da prasad rođena od svinja koje ne pate od hromosti imaju bolje veštine preživljavanja jer efikasnije izbegavaju sukobe i rađaju se teži.

Redovni pregledi kao najbolja prevencija

Istraživači sugerišu da odgovarajuće zdravstvene mere u prevenciji i lečenju hromosti mogu značajno uticati na dobrobit krmača i prasadi, a samim tim i ekonomski aspekt uzgajanja.


Takođe ističu da su umereno hrome krmače najveći izazov za lečenje, jer klinički znaci hromosti često mogu biti suptilni i neprimetni. Zato je neophodno redovno i pažljivo proveravati papke, kako se neki simptomi ne bi “provukli”.

U planu je dodatno istraživanje na identifikaciji bolesnih životinja pre nego što hromost postane neizlečiva, kao i na usavršavanju genetskih kriterijuma, kako bi se osiguralo da su papci i noge prilagođene telu krmače.

Izvor: Pig Progress


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica