Simptomi bolesti kod stoke koji nastaju pod uticajem mikotoksina

Simptomi bolesti kod stoke koji nastaju pod uticajem mikotoksina

Ova godina je po ocenama stručnjaka bila veoma pogodna za razvoj svih oblika plesni koje mogu da produkuju razne derivate mikotoksina. Saznajte koji su to simptomi bolesti kod stoke koji nastaju pod uticajem ovih plesni.

Mikotoksini izazivaju bolesti kod stoke - © Tim1965/Commons Wikimedia

Svi klipovi i zrna kukuruza koji su pretrpeli klimatski šok i oštećenja, odličan su medij za razvoj Fusariuma, Aspergillus-a, Penicillium-a, Alternarie i mnogih drugih gljivica koje duboko prodiru u sva tkiva klipova, pogotovo sekundarnih i tercijarnih, gde tokom metabolizma izlučuju štetne mikotoksine.

Kako dolazi do zaraze mikotoksinima?

Berbom takvog kukuruza za zrno i silažu, gljivice i njihovi štetni metaboliti dospevaju u stočnu hranu. U zavisnosti od zaraženosti ovakvu hranu domaće životinje ne prepoznaju kao opasnu, konzumiraju je i tada dolazi do raznih oboljenja koja se u zavisnosti od vrste, intenziteta toksičnosti i vremena izloženosti mogu podeliti na sledeće grupe:

  1. Hepatotoksini – derivat aflatoksin, koji izaziva poremećaje rada jetre;
  2. Neurotoksini – derivat fumonizin, patulin koji dovodi do poremećaja rada nervnog sistema;
  3. Nefrotoksini – derivat ohratoksin, citrinin, koji oštećuje bubrege;
  4. Estrogeni – derivat zealalenol, zearalenon koji uzrokuje probleme u graviditetu i dovoi do degeneracije polnih organa i
  5. Citotoksini – derivat trihoteceni koji stvara probleme sa kožom i sluzokožom.

Mikotoksini izazivaju bolesti kod stoke - © Pixabay

Koje su posledice trovanja mikotoksinima?

Uticaj mikotoksina posebno je izražen na mlađim uzrasnim kategorijama domaćih životinja i na njih mogu ostaviti najveće posledice. Kod odraslih grla izazivaju razne gastrointestinalne i respiratorne probleme, imunosupresiju (opadanje imuniteta), proizvodne osobine slabe, životinja se iznuruje i može doći do uginuća.

Česte pojave su gubici apetita i smanjenje telesne mase, sporiji rast, manja proizvodnja mleka, niži sadržaj mlečne masti, veći utrošak hrane, anestrije, pobačaji, raniji razvoj mlečne žlezde i još mnogi drugi poremećaji koji se mogu sasvim izvesno dovesti u korelaciju sa uticajem mikotoksina.

Sve ovo nam govori da se proizvodnji i skladištenju hraniva namenjenih ishrani domaćih životinja mora posvećivati sve veća pažnja kako bi imali zdrave jedinke koje bi mogle da na zadovoljavajući način proizvode kvalitetnu i zdravu hranu za ljude.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor: dipl. inž. Svetislav Marković, PSSS Valjevo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica