Mleko – važan proizvod u ishrani ljudi

Mleko - © Pixabay

U svakodnevnoj ishrani ali u poljoprivrednoj proizvodnju značajnu ulogu ima proizvodnja mleka. Unapređenje proizvodnje hrane cilje je svake države da bi se dostigao viši nivo zadovoljavanja potreba u ishrani stanovništva. 

Stočarstvo a posebno govedarstvo i ovčarstvo, u našoj zemlji imaju dugu tradiciju. Potencijali za razvoj stočarstva zavise u velikoj meri od određenih prirodnih uslova, površine i strukture korišćenog poljoprivrednog zemljišta.

Karakteristike kravljeg mleka

Kravlje mleko i proizvodi od mleka imaju izuzetnu hranljivu vrednost. Osnovne komponente mleka su voda i suva materija. Suva materija sadrži belančevine, masti, laktozu i mineralne materije. Odnos ovih komponenti nije stalan već varira u zavisnosti od vrste, rase, perioda laktacije, načina ishrane i drugih faktora.

Sadržaj vode kao dominantne komponente u mleku, se kreće od 80-90%. Mleko u proseku ima oko 3,55% belančevina. Sadržaj laktoze u kravljem mleku je 4,8%, ovčijem 4,6% a u kozijem 4,0%. Laktoza je potrebna u izradi jogurta, kiselog mleka, sireva, kajmaka, pavlake. Mlečna mast je veoma značajna komponenta mleka. Sadržaj mlečne masti u mleku se kreće između 2,5-6% u zavistnosti od rase i individualnih svojstava grla.

Ovčije mleko - © Pixabay

Karakteristike ovčijeg i kozijeg mleka

Ovčije i kozije mleko se po svom sadržaju razlikuju od kravljeg mleka. Bogatije je mašću, sadržajem proteina i belančevina, kalcijuma i vitamina A. Što je mleko nemasnije, manji je sadržaj vitamina A. Ovčije mleko ima puno veću energetsku vrednost od drugih vrsta mleka, jer ima bitno veću količinu proteina i masti.

Kod kozijeg mleka, iako je po hemijskom sastavu slično kravljem, male razlike u strukturi masti i proteina utiču bitno na njegova svojstva.

U prirodi mleko je najbolji izvor kalcijuma i fosfora pa se zato preporučuje deci, a takođe i ljudima u postoperativnom i posttraumatičnom procesu. U 100 ml. mleka ima 100-150mg kalcijuma i njegova iskoristljivost iz mleka je izuzetno dobra.

Mleko je pre svega namirnica, ali i sirovina koja ima veliki potencijal, jer se iz njega može dobiti veliki broj proizvoda u obliku kiselog mleka, jogurta sireva, pavlake i dr proizvoda.

Mleko - © Pixabay

Neki od proizvoda se mogu pripremiti u vrlo jednostavnim tehničkim uslovima, dok drugi zahtevaju odgovarajuću tehničku opremu velikog kapaciteta, sa kojom raspolažu samo industrijske mlekare.

Autor: Dipl. inž. Nerandžić Ljiljana, PSSS Kraljevo

Komentari