Svet poljoprivrede Prodavnica

Mladi farmeri u Nigeriji dodatno zarađuju od živinskog otpada

Novine u živinarstvu: Kako mladi farmeri u Nigeriji zarađuju od otpada - © Pixabay

Stanovnici grada Ibadan, glavnog grada savezne države Ojo na jugozapadu Nigerije sa pravom bi mogli da kažu da su glavni grad živinarstva, jer oko grada je okupljen veliki broj velikih i srednjih živinarskih farmi. Zapravo, najmanje 60% proizvodnje peradi u Nigeriji se obavlja na obodu Ibadana i oko njega, a obavezni pratilac velike proizvodnje je i problem sa velikom količinom životinjskog otpada.

Kao i u mnogim delovima Nigerija, većina učesnika u živinarskoj industriji su mladi diplomirani studenti, a to se može posmatrati i kao pokazatelj velikog potencijala živinarstva u ovom delu sveta.

Ipak, nigerijska živinarska industrija suočena je sa nekoliko velikih izazova, a najviše se raspravlja o visokim troškovima ishrane jer uzgajivači troše na ishranu ptica preko 70% budžeta. Drugo pitanje, koje je poslednjih godina postalo sve dominantnije, jeste problem odlaganja otpada. Nedavno istraživanje je pokazalo da se samo 46% kokošijeg đubriva odlaže na ekološki način.

Prema podacima iz Svetske banke, Nigerija je 2017. godine proizvela 201.493 tona peradi od ukupne svetske proizvodnje pilećeg mesa koja iznosi 1,4 miliona tona, kao i 510 tona jaja. U Nigeriji proizvodnja jaja takođe predstavlja značajni deo živinarske industrije, posebno kada se uzme u obzir veliki priliv jeftinog smrznutog pilećeg mesa, što je navelo neke farmere da odustanu od proizvodnje mesa i da se specijalizuju za proizvodnju jaja.

Novine u živinarstvu: Kako mladi farmeri u Nigeriji zarađuju od otpada - © Pixabay

Prosečna starost nigerijskog farmera koji se bavi živinarstvom je nešto malo iznad 40 godina, a poslednjih nekoliko godina u tu industriju ušao je veliki broj mlađih ljudi sa visokim kvalifikacijama. Oni ovu granu industrije vide kao profitabilni poduhvat, a isto tako vide i značaj upotrebe modernih tehnologija u tom poslu. Za razliku od starijih farmera oni, ne samo da pokazuju uvažavanje boljeg postupanja sa otpadom, već i rentabilnije upravljaju tim otpadom, a koji uključuje životinjski izmet, mrtve ptice, iskorišćene prostirke, iznutrice…

Mladi u otpadu vide priliku za postizanje dodatnog profita.

Ogochukwu Maduako je nedavno stekla veliku popularnost u Nigeriji u domenu reciklaže otpada od živine. Diplomirala je ekonomiju poljoprivrede na državnom univerzitetu i magistrirala međunarodnu ekonomiju, a 2017. godine je osnovala kompaniju iFarm koja kupuje ljuske od jaja od uzgajivača kokošaka i drugih komecijalnih korisnika jaja i prerađuje ih.

Novine u živinarstvu: Kako mladi farmeri u Nigeriji zarađuju od otpada - © Pixabay

Od tada, ona je preradila hiljade tona ljuski, a ima saradnju sa nekoliko desetina poljoprivrednih kompanija. Osim đubriva, iFarm od ljuski jaja pravi i abrazivno sredstvo za čišćenje posuđa, a u planu je još nekoliko proizvoda. Ona opisuje ljusku od jajeta kao „višenamenski zlatni rudnik“.

Pored ove neverovatne žene, postoje i drugi farmeri koji su uključeni u pametan način upravljanja otpadom od živine. Oni ga prodaju kao đubrivo za zemlju poljoprivrednicima, ali i kao peletirani dodatak za ishranu farmerima koji uzgajaju ribu.

Osim što dodatno zarađuju, farmeri na ovaj način primenjuju ekološko upravljanje otpadom, što ima uticaj na drastično smanjenje zagađenja okoline.

Izvor: The Poultrysite

Komentari