Laneno seme i origano ulje za kvalitetnije meso i mleko

Laneno seme i origano ulje za kvalitetnije meso i mleko

U zavisnosti od količine, vrste i kvaliteta konzumirane hrane menja se kvalitet mesa, mleka i drugih proizvoda koji se dobijaju od životinja. Ta činjenica je odavno poznata. Ali tek u novije vreme ogledima je otkrivena upotreba različitih dodataka stočnoj hrani koje povećavaju i sam kvalitet ovih namirnica.

Ova su otkrića izazvala veliki interes u pogledu hranljivih svojstava i dovela su do njihove opsežne upotrebe u ishrani stoke. Mi smo posetili Oliveru Đuragić sa Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu i pitali je zbog čega je upotreba ovih dodataka važna ali i o čemu još treba voditi računa.

“Kao i ljudska ishrana, i ishrana životinja je uznapredovala poslednjih godina i jako puno pažnje se posvećuje upotrebi raznovrsnih dodataka u hrani za životinje. Nije to više klasična ishrana koja podrazumeva osnovni nutritivni sastav: sadržaj proteina, masti i nekih drugih materija koje su hranljive, nego se radi i na primeni mnogih dodataka i aditiva u hrani, kako bi se poboljšala i sama svojstva hrane ali i uticalo na kvalitet krajnjeg proizvoda odnosno mesa, mleka i jaja”, kaže Olivera Đuragić.

Prema njenim rečima, to su takozvani funkcionalni dodaci, odnosno hrana koja se dodaje i koja ima određenu namenu. Tu se pre svega misli na proizvode koji sadrže neki specifičan sastojak koji pomaže u ishrani ljudi i koji obogaćuje hranu, utiče na zdravstveni status hrane, a nekada i na zdravstveni status ljudi.

Laneno seme i origano ulje za kvalitetnije meso i mleko - © Agromedia

Kada dodajete određene dodatke hrani za životinje, prema navodima Olivere, možete da povećate i sadržaj tih supstanci u mesu. Na primer, pri dodavanju omega masnih kiselina dobijaju se proizvodi bogoćeni ovim kiselinama. Može da se doda čist preparat ili hranivo koje u svom sastavu sadrži omega masne kiseline i na taj način da se poboljša kvalitet hrane.

“Recimo, laneno seme je poznato po sadržaju dobrih omega masnih kiselina i meso od životinja koje se hrane lanom ima povećan sadržaj ovih kiselina i bolje je i kvalitetnije u odnosu na klasičnu ishranu”, navodi Olivera.

Kako je reč o specifičnoj ishrani životinja, proizvođači mogu da očekuju i da meso bude skuplje. Ipak, krajnji proizvod ne bi trebalo u velikoj meri da poskupi, ali je definitivno reč o hrani koja je za nijansu bolja, kvalitetnija i zdravija od klasične hrane.

Više nije dovoljno povećati samo masu životinja, već su zahtevi potrošača sve veći za kvalitetnijim proizvodima. Ljudi se opredeljuju za zdraviju i organsku hranu, kao i za hranu koja ima poboljšan zdravstveni i nutritivni kvalitet. “Zato mi, kao naučna ustanova pratimo te trendove i trudimo se da sva naučna saznanja, koja dobijamo u ogledima sa životinjama prenesemo u praksu. Godinama smo radili na primeni lekovitog bilja u ishrani životinja, kao što je primena nane, origana, majčine dušice, timijana… Dobili smo jako dobre rezultate u ogledima i već danas imamo na tržištu primenu tih preparata ”, kaže Olivera.


Laneno seme i origano ulje za kvalitetnije meso i mleko - © Agromedia

Ovi preparati mogu da se nađu na tržištu, a u ponudi su kako domaći, tako i uvozni. Postoje preparati koji predstavljaju pojedinačne komponente, kao i oni koji sadrže smešu lekovitog bilja, a primenjuju se u određenom procentu u ishrani životinja.

Poslednjih godina nameću se novi zahtevi u pogledu hrane za životinje. Savremeni principi ishrane zajedno sa genetskim potencijalom, ali i drugim faktorima, u poslednjih 30 do 50 godina omogućili su intenzivnu selekciju, sa boljim proizvodnim rezultatima u kraćem vremenskom periodu i boljom konverzijom hrane. Smatra se da genetski potencijal savremenih rasa i hibrida domaćih životinja može doći do potpunog izražaja, samo ukoliko su njihove potrebe za ishranom zadovoljene svim neophodnim hranljivim materijama, uz poštovanje ostalih zahteva uzgoja.


Sagovornica: Olivera Đuragić,  Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica