Kojim merama se sprečava pojava afričke kuga svinja?

Kojim merama se sprečava pojava afričke kuga svinja?

Afrička kuga svinja je virusna, zarazna bolest koja napada domaće i divlje svinje. Za virus afričke kuge svinja ne postoji adekvatna vakcina i lečenje te je važno prihvatiti sve preventivne mere u cilju sprečavanja njenog pojavljivanja i preduzeti sve korake kako se virus ne bi širio i izazvao veliku materijalnu štetu.

Svinja © Agromedia

Naš sagovornik, diplomirani veterinar i specijalista zdravstvene zaštite svinja Aleksandar Drljačić ističe koje su to preventivne mere koje se mogu sprovesti na imanju.

„Potrebno je da vlasnici u ishrani životinja ne koriste pomije, da se svinje ne drže na otvorenom ili na slobodnoj ispaši u šumama i rečnim adama, kao i da se spreči kontakt sa licima koji su bili u dodiru sa divljim svinjama. Obavezna je prijava svake obolele ili uginule svinje na gazdinstvu, a isto ovo se odnosi i na divlje svinje u lovištu“, rekao je naš sagovornik.

On je istakao važnost povećanja biosigurnosnih mera na celom gazdinstvu kako bi se sprečila mogućnost direktnog kontakta divljih i domaćih svinja. Povećanje biosigurnosnih mera podrazumeva postavljanje dezinfekcionih barijera na ulasku i izlasku iz objekta, ograđivanje celokupnog prostora oko objekta, kontrolu ulaska u gazdinstvo, češću dezinfekciju prostora i opreme.

„Neophodno je dozvoliti ulazak u objekat samo radnicima i službenim licima uz prethodno poštovanje biosigurnosnih mera. Kod kupovine životinja sa drugih farmi novopridošle životinje treba fizički odvojiti od drugih životinja sa farme kao i različito useljene grupe“, istakao je naš sagovornik.

Divlja svinja © Agromedia

Teška kontrola divljih svinja je otežavajuća okolnost virusa

Kada je u pitanju ova virusna bolest svinja, Drljačić ističe da postoji značajan uticaj bolesti na zdravlje životnja i njihovu dobrobit, na bezbednost hrane kao i na nacionalnu i globalnu ekonomiju. Nisu ugroženi samo uzgajivači svinja i prerađivači mesa već celokupni sistem i društvo u celini.


„Pošto je bolest virusnog porekla i prenosi se sa bolesnih na zdrave životinje putem direktnog kontakta ili kontakta lica, odnosno opreme koji su bili u dodiru sa obolelom životinjom, neizvršavanje naloženih mera doprinosi širenju zaraze. Jedna otežavajuća okolnost je što su divlje svinje najčešći izvor zaraze a njih je jako teško kontrolisati. Odstrel divljih svinja, bez kontrole nadležnih službi može dovesti do širenja“, naglasio je sagovornik našeg portala.

Kako kaže, faktori na globalnom nivou koji povećavaju rizik od širenja afričke kuge svinja su sistem upravljanja sa neadekvatnim biosigurnosnim merama, ponašanje ljudi i nedostatak vakcine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica