Kod prekršajnog sudije zbog neodjavljenih krava

Kod prekršajnog sudije zbog neodjavljenih krava

Protiv poljoprivrednih proizvođača, naših sagovornika, držaoca krava iz sela Rušanj kod Beograda proteklog meseca pokrenuti su prekršajni postupci. Kako se navodi u obrazloženju, reč je o nelegalnoj prodaja grla u periodu tokom 2013. i 2014. godine.

 

Tim povodom su nam se obratila dva proizvođača, ali smo istraživanjem došli do podatka da je na teritoriji grada Beograda 1756 poljoprivrednika u istoj situaciji. Kako bi se utvrdilo čija je odgovornost za spornu situaciju, kontaktirali smo Upravu za veterinu.
 

Krava - © Foto: Miha Ambrož

Poljoprivredni proizvođač Dragan Lukić je svoja grla prodao još 2013. godine, na svom gazdinstvu. Za pomenuta grla dobio je poziv da se javi prekršajnom sudiji, nakon čega je pokrenut prekršajni postupak protiv njega. Prema njegovim rečima, do ovog problema je došlo zato što veterinari iz nadležne veterinarske stanice nisu bili upućeni u nove procedure u prijavi i odjavi grla, a koje su nastale zbog uvođenja Zakona o veterini 2010. godine i objavljivanja Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije goveda 2014. godine. Njegov stav je da se u ovoj situaciji nalaze svi poljoprivrednici koji su u tom periodu prodavali goveda.
 

Krave - © Foto: Agromedia

Grla su prodata 2013. godine

Prodao sam krave još 2013. godine. Tada je bilo pravilo da kada prodaješ na gazdinstvu, kupcu daješ pasoš, koji on treba da popuni i overi u svojoj veterinarskoj stanici. U veterinarskoj stanici sam tražio da se izbrišu grla koja sam prodao. Njihov odgovor je bio da sačekam malo zato što se promenila procedura. U tom periodu ni veterinari nisu bili edukovani šta treba uraditi u slučaju prodaje grla. Kada sam 2014. godine prodavao grla, ni tada nisu bili sigurni koje papire da pripremim za prodaju“, kaže Lukić.
 

Po rečima poljoprivrednika do pokrenutog prekršajnog postupka protiv njega je došlo zato što veterinari iz nadležne veterinarske stanice nisu bili upućeni u nove procedure u prijavi i odjavi grla.


O postupku koji se primenjuje prilikom prodaje goveda iz Uprave za veterinu objašnjavaju: „Svaki dolazak životinje na imanje mora da se prijavi u roku od 7 dana nadležnoj veterinarskoj stanici po prispeću, a odlazak 24 časa pre utovara. Oba tipa kretanja prati dokumentacija koja se preuzima u nadležnoj veterinarskoj organizaciji, i na taj način moguće je pratiti kretanje životinja sa gazdinstva na gazdinstvo.“
 

Krava - © Foto: Agromedia

Nelegalna trgovina stokom kod 1765 proizvođača

Iz Uprave za veterinu upućuju da se informisanje o postupcima prijave, odjave, pripreme dokumentacije proizvođači obraćaju nadležnoj veterinarskoj stanici. Međutim, s druge strane, proizvođači tvrde da im veterinari nisu davali prave informacije, zato što ni sami nisu znali kako treba da se postupa. Podatak koji nam je dostavila Uprava za veterinu je da je kod 1765 proizvođača sa teritorije Grada Beograda utvrđena nelegalna trgovina stokom, što ukazuje da nije reč o pojedinačnim slučajevima.
 


Goveče © Foto: Agromedia

Naš prvi sagovornik tvrdi da su veterinari iz nadležne veterinarske stanice prilikom obilaska gazdinstva povodom poslova zdravstvene zaštite takođe videli da grla nisu na gazdinstvu, kada ih je opet zamolio da ih izbrišu. Od nadležnog veterinarskog inspektora je dobio poziv da se 08.12.2015. godine javi, kada je takođe rekao da grla nisu kod njega na gazdinstvu. Na osnovu toga sačinjen je zapisnik, a nakon toga je usledio poziv prekršajnog sudije, čime je pokrenut prekršajni postupak.
 


Iz Uprave za veterinu upućuju da se informisanje o postupcima prijave, odjave, pripreme dokumentacije proizvođači obraćaju nadležnoj veterinarskoj stanici. 

Drugi proizvođač je Dragoljub Ružić, takođe iz Rušnja. On kaže da je celo selo u ovom problemu, što će se negativno odraziti na stanje u stočarstvu, zato što se broj stoke stalno smanjuje.
 

Tele - © Foto: Agromedia

Išao sam kod sudije za prekršaje, ne znam šta će biti. Prodao sam dve krave nekom čoveku još 2013-2014. godine, ne znam ni odakle je. Ko god da drži krave u ovom selu, u istoj je situaciji. Sada kada hoću da prodam tele, jako dugo se čekaju papiri“, kaže Ružić.

U nadležnoj veterinarskoj stanici nismo dobili zvaničnu izjavu povodom ovog problema.


Sagovornici:
Poljoprivredni proizvođači iz Rušnja: Dragan Lukić i Dragoljub Ružić

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica