Suzbijanje korova, temelj dobrog prinosa soje

Suzbijanje korova, temelj dobrog prinosa soje

Zaštita soje od korova je kompleksan posao koja da bi bila uspešna, zahteva poštovanje nekoliko pravila kao što su pravi izbor preparata, fenofaza razvića soje, poznavanje korova i spektar korova koje preparati suzbijaju. Na žalost na većini parcela gde se gaji soja imamo spektar korova koji ne suzbija jedan preparat već je potrebno mešanje odnosno kombinacije herbicida da bi se pokrio cela populacija korova.

 Suzbijanje korova u soji  - © Agromedia

Takozvana „zemljišna hemija“ ili primena pre-em (pre emergence odnosno pre nicanja) herbicida je odlično rešenje, naravno uz količinu padavina od barem 10 litara po m² u periodu 12 do 15 dana nakon primene. Kombinacija novog preparata MAX51 i herbicida Mont 960EC rešava kompletan spektar korova koji može da se pojavi.

Herbicid MAX51 će suzbiti i sve korove koji su nikli u fazi pre nicanja soje sa brzim i veoma jakim delovanjem koje pokazuje spaljujući efekat na korove. To je jedno od najboljih rešenja za suzbijanje rezistentnog štira, pepeljuge i ambrozije kao najopasnijih korova u soji. Takođe treba napomenuti da je to jedini herbicid u soji na kojeg, prema raspoloživim literaturnim podacima nijedan korov nije razvio rezistentnost nigde u svetu.

U slučaju da nisu primenjeni zemljišni herbicidi, nicanje korova se obično poklapa sa nicanjem soje. Ukoliko se pridržavate uputstva i čekate pojavu prve troliske možete biti u velikom problemu, odnosno korov može prerasti faze kada je osetljiv na delovanje herbicida. Što se tiče soje ona i kao mala tačnije pre prve troliske odlično podnosi herbicide i trebalo bi više pratiti korove nego samo soju.

Suzbijanje korova u soji  - © Agromedia

Pravo vreme prvog tretmana bi trebalo biti kada je većina korova u fazi kotiledona bez obzira na porast soje. Ukoliko se među korovima nalazi palamida i ima dosta ambrozije i divljeg sirka iz semena najbolje je kombinovati Dynox (80 – 100 g/ha) i Bentamark (2 – 3,0 l/ha), a ako ima pepeljuge dodati i Simphony ili Harmony 75 WG u dozi 8 grama po hektaru.

Ove količine bi trebalo podeliti na pola i primeniti iz dva puta, u podeljenoj ili split metodi u razmaku od 8 – 12 dana tj. drugi tretman prilagoditi nicanju novih korova. Ukoliko među korovima dominiraju kereće grožđe i tatula umesto herbicida Dynox mogu ići preparati Ikarus ili Soyasan u dozi 1,2 l/ha u kobinaciji sa Bentamark (2 – 3,0 l/ha) i Simphony odnosno Harmony 75 WG (8 g/ha) takođe u split metodi.


Takođe postoje i mogućnosti kombinovanja herbicida Dynox i Ikarusa ili Soyasan u zavisnosti od prisutnih korova. Tako npr. ako u početnom nicanju korova dominira ambrozija primeniti pola doze preparata Dynox, a u drugom tretmanu ako uglavnom niknu kereće grožđe i tatula primeniti pola doze herbicida Ikarus u istim kombinacijama sa preparatima Bentamark i Simphony.

 Suzbijanje korova u soji  - © Pixabay

Za suzbijanje uskolisnih korova pre svega divljeg sirka iz rizoma preporuka je primeniti preparate Floyd u dozi 1,3 l/ha ili preparat Kletox (1,5-1,8 l/ha), a u ponudi je i novi preparat Kletox Extra, a doza primene bi bila 0,8 l/ha. Svakako da svaki folijarni tretman herbicidima nužno mora da prati i određena formulacija folijarnog đubriva, a naša preporuka je nagrađivani FITOTERT Speed S (3,0 l/ha).


Usevi soje koji su iz godine u godinu sve veći ukazuju da ova vrsta sve više nalazi svoje više nego zsluženo mesto kod naših proizvođača, tim pre što naša NON GMO soja ima značajno veću cenu na tržištima zemalja EU.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica