Šta se sve moglo videti na Danu polja ozimih strnih žita u Požarevcu!

Šta se sve moglo videti na Danu polja ozimih strnih žita u Požarevcu!

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba u Požarevcu (PSSS) organizovala je „Dan polja ozimih strnih žita“. Mnogobrojni poljoprivredni proizvođači su direktno na terenu imali priliku da vide ono što nude selekcione kuće, ali i da dobiju konkretne odgovore od poljoprivrednih stručnjaka i predstavnika selekcionera.

 

Pšenica - © Foto: Elena Marjanović

 

Dan polja održan je na parceli „Zvezda“, na posedu Kazneno-popravnog zavoda „Požarevac“ u Zabeli. U demo ogledu strnih žita prezentovan je sortiment ozimih strnih žita sledećih selekcionih kuća: Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, BC Institut Zagreb, Syngenta Beograd, Galenika-Fitofarmacija Beograd, Raiffesen Agro Beograd, Limagrain Novi Sad, Agrosava Beograd. U ogledu su prikazane 21 sorta pšenice, prvi put jedan hibrid pšenice, po jedna sorta raži i ovsa, četiri sorte ječma i dve tritikalea.
 

Ogledna parcela Zvezda - © Foto: Elena Marjanović

 

Redosled sorti u ogledu:

 

                                          


   

 1.

NS Savo – raž

16.


NS Ilina – pšenica

 2.


NS Jadar – ovas

17.

NS 40 S – pšenica

 3.

NS 565 – ječam

18.

NS Pudarka – pšenica

 4.

NS Nonius – ječam     

19.

NS Petrija – pšenica

 5.

BC Bosut – ječam                                                        

20.

NS Obala – pšenica

 6.

BC Vedran – ječam

21.

Syngenta Ilico – pšenica

 7.

NS Odisej – tritikale                                                    

22.

Syngenta Ingenio – pšenica

 8.

BC Goran – tritikale  

23.

Syngenta Moisson – pšenica

 9.

NS Pobeda – pšenica

24.

Avenue pšenica

10.

NS Azra – pšenica                                                        

25.

Nikol – pšenica

11.

NS Zvezdana – pšenica                                                 

26.

LG Anapurna – pšenica

12.

NS Simonida – pšenica                                                 

27.

LG Apache – pšenica

13.

BC Anica – pšenica                                                      

28.

Raiffeisen Sofru – pšenica

14.

BC Bernarda – pšenica                                              

29.

Raiffeisen Graindor – pšenica

15.

BC Renata – pšenica                                                  

30.

Agrosava-Hyfi – pšenica (hibrid)

 

 „Dan polja strnih žita organizuje se već tridesetak godina i prigodna je prilika da se poljoprivrednim proizvođačima prikažu novine u struci i na šta treba posebno da obrate pažnju“, kazao je dipl. inž. Aleksandar Stojanović, direktor PSSS Požarevac.

 

Aleksandar Stojanović, direktor PSSS Požarevac © Foto: Elena Marjanović

Stojanović je zakazao novi sastanak sa poljoprivrednicima na jesen, na Dan polja kukuruza.

Poljoprivreda – važan činilac razvoja Požarevca

Naša lokalna samouprava pozdravlja ovakve skupove, koji imaju za cilj studioznije pristupe rešavanju problema i različitim pitanjima iz oblasti poljoprivrede. Pohvalio bih rad PSSS Požarevac, koja svojim savetima pomaže poljoprivrednim proizvođačima. Našem gradu je neophodan sistematičniji pristup problemima u poljoprivredi i njenom razvoju. Važan činilac u svemu ovome je PSSS i njeni poljoprivredni stručnjaci. Smatram da će poljoprivreda biti veoma važan činilac u razvoju našeg grada“, rekao je Saša Pavlović, zamenik gradonačelnika grada Požarevca.
 

Saša Pavlović, zamenik gradonačelnika grada Požarevca © Foto: Elena Marjanović

Teorija i praksa na jednom mestu

Cilj postavljanja ogleda je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novim sortimentom. Svaka sorta se prati u ogledu tri godine, a potom se preporučuju najprinosnije sorte kako bi bile uvedene na individualnim posedima i postignuti što bolji prinosi, što je svrha svake biljne proizvodnje.
 

U ogledu su: 21 sorta pšenice, prvi put jedan hibrid pšenice, po jedna sorta raži i ovsa, četiri sorte ječma i dve tritikalea.

Ogled je posejan na zemljištu tipa smonica, a predusev je bio silažni kukuruz. U zemljište je pre osnovne obrade uneto 300 kg/ha N:P:K (15:15:15). Osnovna obrada, oranje, obavljena je u septembru prošle godine. Predsetvena priprema je izvršena tanjiranjem i setvospremanjem, a usevi su posejani 28. oktobra. Posle setve primenjeno je drljanje i valjanje. Prihranjivanje je obavljeno u dva navrata, 22. februara sa 200 kg/ha KAN đubriva (Kalijum-amonijum-nitrat) i 28.marta sa još 100 kg/ha KAN-a.
 

Ovas - © Foto: Elena Marjanović

Savremena konvencionalna poljoprivredna proizvodnja nažalost ne može se zamisliti bez primene sredstava za zaštitu bilja. Zaštita useva od korova bolesti i štetočina obavljena je u dva navrata: 4. aprila išlo se sa Granstar ultra 50 g/ha, Acanto 1 l/ha, Fury 150 ml/ha i Cikocel 2 l/ha, a 9. maja sa Prosarom 1 l/ha i Fastakom 150 ml/ha.
 

Vesna Vlajkovac, samostalna savetodavka za ratarstvo u PSSS Požarevac © Foto: Elena Marjanović

Sve sorte u ogledu su u dobroj kondiciji, urađena je puna agrotehnika. Uprkos tome što su usevi posejani van optimalnog roka, pri setvi je korišćena adekvatna količina semena preporučena od strane selekcionih kuća za svaku sortu koja se nalazi u ogledu. Po skidanju ogleda svi prinosi biće publikovani i dostupni poljoprivrednim proizvođačima“, navela je dipl. inž. Vesna Vlajkovac, samostalna savetodavka za ratarstvo u PSSS Požarevac, koja je i postavila demo ogled.
 

Tritikale - © Foto: Elena Marjanović

U oblasti zaštite bilja na ogledu je sarađivao dipl. inž. Jovica Jurišić, samostalni savetnik za zaštitu bilja u PSSS Požarevac.

Proizvođači su imali priliku da na samom polju razgovaraju sa selekcionerima ispred njihovih sorti. Srbiji treba dobrih saveta, savetodavaca i primena struke i nauke, ali najviše treba novca, bili su na kraju saglasni svi poljoprivredni proizvođači, redovni učesnici svih aktivnosti PSSS Požarevac.

 

Sagovornici:
Saša Pavlović, zamenik gradonačelnika grada Požarevca
dipl. inž. Aleksandar Stojanović, direktor PSSS Požarevac
dipl. inž. Vesna Vlajkovac, samostalna savetodavka za ratarstvo u PSSS Požarevac 

Foto: Elena Marjanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica