Sremac – jer nema boljeg hibrida kukuruza za pravljenje silaže!

Sremac – jer nema boljeg hibrida kukuruza za pravljenje silaže!

Miroslav Adamović iz mesta Plavna u Bačkoj već nekoliko godina seje LK hibrid kukuruza Sremac, za koji je ovlašćeni distributer kompanija „Superior“ iz Velike Plane. On Sremac koristi za pravljenje silaže za ishranu goveda i veoma je zadovoljan rezultatima koje ostvaruje.

Naš domaćin, Miroslav Adamović, objašnjava nam karakteristike Sremca.

Biljke porastu od 2,8 do 3,2 metra, pa su veoma pogodne za silažu, a klip ima 16 redova zrna, koja su veoma puna i dobro oprašena. Smatram da je Sremac najbolji hibrid za proizvodnju silaže i ne bih ga menjao ni za koji drugi.“

LK hibridi kukuruza – odlični za ishranu stoke!

„Mi smo prošle godine kukuruz posejali 15. aprila, a bacili smo 300 kilograma đubriva 3×15 po hektaru i još 350 kilograma po hektaru Ureje. Sremac smo sejali na razmaku od 22 centimetra i evo kako je izrastao na našoj solidnoj zemlji.“
 

Hibrid kukuruza Sremac - ©Agromedia 


Dao je izuzetno dobre rezultate. Mogu da kažem ljudima da je ovo veoma kvalitetan hibrid i da bi trebalo da ga seju na svojim njivama.“

Hibridi kukuruza Šumadinac, Delija i Bećar – rodni, kvalitetni i stoci omiljeni!

Od LK hibrida postoje još i Delija i Bećar, iz FAO grupe 600 i Šumadinac iz grupe 500. Oni su takođe veoma rodni i pogodni su kako za branje, tako i za vršidbu.“
 


Pravljenje silaže - ©Agromedia 


O
dlučio sam se za Sremac jer se bavim stočarstvom, odnosno mlečnim govedarstvom. Imam 30 muznih krava, a držimo i priplodne junice i tovne bikove.“

Sagovornik:
Miroslav Adamović, stočar iz Plavne


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica